Konferens om låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder i dag

 

I dag anordnar Finansdepartementet tillsammans med kommittén som gör en översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder, en konferens med internationella experter på området.

Bolånetak och amorteringskrav är två exempel på låntagarbaserade åtgärder. Konferensen syftar till att ta del av erfarenheter från andra länder och skapa en djupare förståelse för den här typen av verktyg. En viktig fråga är hur låntagarbaserade åtgärder kan utformas för att minska riskerna med hushållens skuldsättning.

– Makrotillsyn är fortfarande ett relativt nytt område som är under utveckling och förändring. Vid en internationell utblick kan vi konstatera att länder har vidtagit olika åtgärder. Det är viktigt att samla experter med olika erfarenheter som sammantaget kan bidra till en djupare förståelse på området, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

På konferensen deltar experter från Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, USA och Internationella valutafonden (IMF). Diskussionen kommer att fokusera på erfarenheter och effekter av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder i olika länder.

Kommittén som just nu utreder de här frågorna består av professorn Peter Englund, ordförande, dekanen Susanne Ackum och professorn John Hassler.

Bakgrund
Regeringen gav i april en kommitté i uppdrag att analysera hur de svenska låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills, och hur de kan utformas framöver för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett lämpligt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.