”Felaktig bild av Hyresgästföreningens rapport”

Petter Jurdell på Rikshem menar att Hyresgästföreningens bild av den lönsamma fastighetsbranschen är felaktig.
– Varje enskild fastighet har fått ett försämrat driftnetto över tid, tvärtemot vad rapporten visar, säger Jurdell.

På tisdagen arrangerade Hyresgästföreningen en presentation av rapporten Privatvärdarnas ekonomi, en presentation som kan ses i efterhand här.
Presentationen följdes av en paneldebatt med Hyresgästföreningens Martin Hofverberg, Arena Idés Elinor Odeberg, Timbros Fredrik Kopsch och Rikshems Petter Jurdell.

Petter Jurdell menade att Hyresgästföreningens rapport inte ger en rättvisande bild – att man kan se ökade driftnetton i årsredovisningarna beror på att fastighetsbolagen har gjort stora investeringar, i främst nyproduktion.

– Många bolag har byggt nytt och när vi bygger nytt får vi högre hyra och lägre driftskostnader. Nybyggda fastigheter är ju oftast miljömärkta och har kanske en fjärdedel så hög energiförbrukning. Detta innebär att på portföljnivå har driftnetto och överskottsgrad förflyttats och förbättrats. I slutet av den här femårsperioden ni har tittat på innehåller vår portfölj därför en större andel nya fastigheter. Det här beror alltså inte på att vi tar ut för höga hyror, som ni vinklar på i rapporten. Det beror på att vi är aktiva som fastighetsägare, säger Jurdell.

Och förbättringen gäller bara om man tittar på portföljnivå.
– Tittar man på fastighetsnivå så har driftnettot utvecklats negativt under de år ni har tittat på – och det gäller både befintligt bestånd och nybyggda fastigheter.

Hyresgästföreningen menar att fastighetsbolagen borde ha kunnat spara i ladorna efter de goda åren och inte vältra över kostnader på hyresgästerna i form av ökade hyror.

Fredrik Kopsch:
– Vinsterna har drivits av stigande marknadsvärden, det är orealiserade vinster. Ska man realisera de vinsterna måste man sälja fastigheter och lägga pengarna på hög istället för att investera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.