Weiss: ”Folk kan inte bo i bygglov”

Bostadspolitik.se:s och Veidekkes Lennart Weiss menar i en krönika på Fastighetstidningen att politikerna inte har förstått vad 90-talets systemskifte har inneburit. Men det finns hopp – det mesta är redan utrett.

”Hösten 2023 börjar det stå klart för allt fler att vi står vid vägs ände. Den bostadspolitik som sjösattes för 30 år sedan i samband med 1990-talets systemskifte fungerar inte. Den hankade sig fram hyggligt under perioden 2012–2022 tack vare extremt låga räntor. I ett mer normalt ränteläge är vi i bästa fall tillbaka till cirka 20 000 lägenheter per år. Det innebär ett gap på 50 000 lägenheter per år”, skriver Lennart Weiss och konstaterar att såväl regering som opposition famlar efter svar.

Han menar att bostadsministerns strukturella åtgärder kring planprocesser är bra, men de hjälper inte långt i den nuvarande situationen: ”Folk kan inte bo i bygglov.”

Det krävs ett större omtag. ”Att regering och opposition öppnar sig för en bred och långsiktig överenskommelse som inbegriper skatter, planeringsvillkor, hyreslagstiftning, och fundamentala finansiella förutsättningar. Den bistra sanningen är dock att svenska politiker ännu inte förstått innebörden av 1990-talets systemskifte. Och hur en i grunden efterfrågestyrd bostadsmarknad ska bringas att fungera, utifrån arbetsmarknadens behov och bostadssociala mål. Hopplöst? Absolut inte. Det mesta är redan utrett. Så frågan är bara när politikerna avser att ta frågan på allvar.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.