”Rättskedjan behöver anpassas till den nya kriminaliteten”

 

Fastighetsägarnas Anders Holmestig välkomnar den nya utredningen som ska göra det lättare att vräka kriminella. Men han efterlyser fler trygghetsåtgärder i en krönika på Fastighetstidningen.

Rättskedjan behöver anpassas till den nya typen av kriminalitet som vi ser i dag, konstaterar Anders Holmestig, och skriver vidare:

”Det inkluderar kortare handläggningstider i domstol för allvarliga störningar, hot och brottslighet i fastigheter. Sekretesslagar som hindrar effektivt informationsutbyte måste ses över, och polisen bör få större möjligheter att kamerabevaka brottsutsatta områden.

Många utsatta människor utnyttjas och betalar ockerhyror i oriktiga hyresförhållanden. Socialtjänsten bör därför få möjlighet att kontrollera hyresavtal och neka ekonomiskt bistånd om andrahandsuthyrningen inte godkänts av fastighetsägaren. Det är ett viktigt steg för att minska välfärdsbrott.”

”Effektiva verktyg för att säga upp de som begår brott i sin bostad, lokal eller i närområdet är en viktig del i att skapa tryggare bostadsområden, men det behöver kombineras med långsiktiga investeringar i socialt och förebyggande arbete. Dessutom måste polisens närvaro och arbetsmetoder förbättras för att bryta våldsspiralen med sprängningar och skjutningar i bostadsområden och på andra platser. Bara så bekämpar vi brottsligheten och ökar tryggheten.”

Läs hela krönikan här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.