Boverket reviderar ner prognos igen – 19 500 byggstarter 2024

Boverkets nya prognos över byggstarter visar på 27 000 påbörjade byggstarter i år och 19 500 under 2024.
Boverket räknar startbesked och som Bostadspolitik.se:s experter många gånger har påpekat blir den här statistiken missvisande. Bostadsminister Andreas Carlson gav nyligen Boverket i uppdrag att förbättra statistiken. Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss tror att den faktiska siffran över årets byggstarter snarare ligger på cirka 15 000.
Men Boverket, med sitt nuvarande sätt att räkna, bedömer alltså att det i år påbörjas cirka 27 000 bostäder, varav 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 55 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2024 är att bostadsbyggandet minskar ytterligare då det påbörjas cirka 19 500 bostäder inräknat ombyggnader, vilket är 2 000 bostäder färre jämfört med prognosen från juni.

– Byggprognosen pekar på en långvarig låg byggtakt vilket riskerar leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt. Vilket kan leda till att det kommer ta tid att växla upp byggtakten när efterfrågan åter ökar. Det blir då svårt att möta de cirka 67 000 bostäder som behöver tillkomma per år fram till 2030 och underskottet på bostäder kommer åter öka, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Markant försvagad köpkraft hos hushållen, samtidigt med tredubblade bostadsräntor och en kraftig ökning av byggkostnaderna under de senaste åren bidrar till utvecklingen.

Läs mer om den reviderade byggprognosen på Boverkets sajt här. 

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Som jag påpekat tidigare är Konjunkturinstitutets antagande om att byggandet vänder uppåt andra halvan av 2024 helt orimligt, vilket Boverket nu bekräftar. Konjunkturinstitutet m fl kommer att revidera ner sin BNP-prognos för 2024.
    Här skriver jag om hur konjunkturförloppet ser ut på riktigt:
    https://www.bostadspolitik.se/2023/04/20/15188/

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.