”Man tvingas dra ner på allt”

Sju av tio fastighetsägare känner oro över det rådande samhällsekonomiska läget. Tidplaner för underhåll ses över och allt fler avstår standardhöjande åtgärder. Uppemot 80 procent upplever att deras ekonomiska situation försämrats under året. Det visar en enkätundersökning, genomförd i september, bland Fastighetsägarnas medlemmar.

Om kostnadsökningarna fortsätter uppger 74 procent att de kommer behöva avstå standardhöjdande åtgärder och 66 procent menar att de kommer bli tvungna att se över tidplaner för planerat underhåll.

– Många medlemmar upplever att det är riktigt ekonomiskt tufft till följd av rekordräntor, skenande elkostnader, dyrare förvaltning och ökade taxor och avgifter. Vi får till oss att det börjar bli svårt likviditetsmässigt bland medlemsföretag och man tvingas dra ner på allt som går, till exempel underhåll, standardförbättringar och trygghetsskapande projekt, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Räntehöjningarna är det som påverkar branschen mest. Sju av tio har påverkats mycket eller ganska mycket. Bara 1 av 10 står opåverkad av ränteökningarna enligt undersökningen. Även kostnader för vatten, energi och el påverkar många. Hela 83 procent av de svarande uppger att de i hög utsträckning påverkas av höjda kostnader för vatten, energi och el.

Nästan 70 procent av de svarande bedömer att ökade förvaltningskostnader påverkar bolagens driftsnetto i hög- eller ganska hög utsträckning.

– Nio av tio fastighetsägare i vår organisation är småföretagare och för dem är möjligheten att få kostnadstäckning via hyreshöjning helt avgörande. Till skillnad från större företag har små inte alls samma möjligheter att allokera om resurser och kan inte heller dra nytta av samordningsfördelar vid till exempel större underhåll. I slutändan blir årets förhandling en fråga om vilken fastighetsmarknad vi vill ha, säger Rikard Ljunggren.

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 29 augusti till den 8 september 2023. Totalt 1185 personer har besvarat samtliga frågor i enkäten, och ytterligare 185 personer har besvarat delar av den. Majoriteten av de svarande är verksamma i bolag som äger eller förvaltar under fem fastigheter.

Rikard Ljunggren medverkar på Bopol Live Göteborg, som Bostadspolitik.se arrangerar tillsammans med Fastighetsägarna GFR på Elite Park Avenue Hotel den 28 november. Läs mer här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.