Lägre byggkostnader i september – men upp 7,5 procent på årsbasis

SCB:s Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent i september 2023 jämfört med augusti 2023 (ökade med 0,7 procent i augusti). Jämfört med september 2022 steg Byggkostnadsindex med 7,5 procent (9,0 procent i augusti).

Entreprenörernas kostnader sjönk med 0,1 procent, medan byggherrekostnaderna sjönk med 0,6 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 2,0 procent. Mest ökade kostnaderna för dieselolja, 7,5 procent. Kostnaderna för löner och maskiner samt omkostnaderna var oförändrade

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,4 procent. Mest sjönk kostnaderna för el-materiel och snickerier, 2,4 respektive 1,6 procent. Nedgången motverkades av att kostnaderna för övrigt byggmaterial, material för målning, betongvaror och vitvaror steg mellan 0,1 och 1,5 procent.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Räntekostnaderna sjönk med 1,2 procent, medan de övriga kostnaderna var oförändrade.

– Kostnaderna för drivmedel ökar igen. Däremot kan en viss ljusning skönjas när det kommer till övriga materialkostnader såsom trävaror och armeringsstål, kommenterar Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

Utveckligen på årsbasis

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 7,5 procent mellan september 2022 och september 2023. Årstakten ökade under 2022 och fram till februari 2023, men minskade sedan till juli 2023. Under augusti 2023 ökade årstakten något men minskade igen i september 2023.

Entreprenörernas kostnader steg med 2,7 procent, vilket bidrog med 2,2 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 27,7 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 5,3 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 64,0 procent.

– Räntehöjningarna fortsätter att sänka byggmarknaden, säger Emil Flodin.

 

Förändringar efter varuslag, september 2023
Varuslag Prisförändring i procent
Augusti 2023–
September 2023
September 2022–
September 2023
Övrigt byggmaterial** +1,5 +9,5
Vitvaror +0,1 +8,7
VVS-material ‑1,2 +4,9
Elmateriel ‑2,4 +4,7
Snickerier ‑1,6 +4,4
Betongvaror +0,6 +3,0
Material för målning +1,2 +2,5
Golvmaterial ‑0,3 +1,9
Järn och stål* ‑0,1 ‑11,3
Trävaror +0,0 ‑17,5
Armeringsstål ‑0,1 ‑20,6
S:a för byggmtrl ‑0,4 +0,7

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.