SBAB: Ännu ingen ljusning för bostadssäljare

SBAB:s Bomarknadstempen för september visar att det ännu inte finns någon ljusning för den som vill sälja sin bostad. Utvecklingen för villasäljare ser dock något ljusare ut i september än för lägenhetssäljare. För både lägenheter och villor ligger den sammanvägda indikatorn kvar på mycket negativa tal sett ur ett historiskt perspektiv.

Bomarknadstempen visar ett sammantaget försämrat läge för säljare av lägenheter i september. Andelen prissänkta minskade visserligen något mellan augusti och september men det motverkades av en ökning av utbudet och antalet återpublicerade annonser.

Bomarknadstempen för villor gick upp marginellt mellan augusti och september men ligger kvar på en mycket kall temperatur historiskt sett. Den lilla förbättringen kan hänföras till ett något mindre utbud, lite kortare annonstider samt svagt stigande budpremier.

null

– Vår indikator Bomarknadstempen, som väger ihop flera viktiga faktorer för hur lätt det är att sälja en bostad, visar ett fortsatt mycket dystert läge för både villasäljare och säljare av lägenheter. Indikatorn ger stöd åt vår prognos om en viss fortsatt nedgång av bostadspriserna under hösten, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Vill man ändå leta efter ljusglimtar så minskade andelen prissänkta lägenheter något mellan augusti och september, men det motverkades av en ökning av utbudet och antalet återpublicerade annonser. Ljusglimtar för villasäljare är att utbudet och annonstiderna minskade något samtidigt som budpremierna steg svagt, säger Robert Boije.

FAKTA/ BOMARKNADSTEMPEN
I Boolis databas (Booli är en del av SBAB) finns en rad variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. I början av året lanserade SBAB en kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – som väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt. Denna indikator avser att ge ett sammanvägt mått på hur lätt det är att sälja en bostad i Sverige och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.