Ny rapport: Bostadsunderskott och undermålig infrastruktur hotar Sveriges utveckling

På uppdrag av Byggföretagen och HSB Riksförbund har professor Göran Cars undersökt hur infrastruktursatsningar påverkar arbetsmarknad och bostadsbyggande. Rapporten ”Bostadsbyggande och infrastruktur – den dubbla utmaningen” visar hur viktiga förbättrade pendlingsmöjligheter är för Sveriges utveckling, tillväxt och välfärd.

– Jobb, bostad och infrastruktur måste hänga ihop. Studien bekräftar hur betydelsefulla infrastruktursatsningar är som motor för bostadsbyggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Investeringar i infrastruktur möjliggör förstorade arbetsmarknadsregioner. Detta underlättar företagens möjligheter till kompetensförsörjning. På samma sätt som politiken skapat samsyn om pensionssystemet och pandemin behövs nu politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande. Särskilt viktigt är det i kristider som vi befinner oss i nu.

Johan Nyhus. Bild: HSB

– Sverige är nu i den värsta byggsituationen sedan 90-talskrisen. Det är naturligt att en regering är varsam med satsningar i en besvärlig tid med hög inflation. Men priset för att inte göra dessa långsiktiga satsningar är ännu högre. Nu behövs politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande, säger Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund.

Fallstudier i Göran Cars rapport visar hur boende i kommuner som har fått ny tåginfrastruktur också har fått tillgång till en väsentligt större arbetsmarknad. Kommunerna som lyfts fram i studien är Trelleborg (Pågatågsetablering), Eskilstuna (Svealandsbanan) och Örnsköldsvik (Botniabanan). Samtliga har sett en kraftig ökning av arbetspendling över kommungränsen – och pendlingen sker till större städer som tidigare inte var nåbara på en timme.

Byggföretagen bedömer att bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det innebär ett tapp med mer än 60 procent jämfört med toppnoteringen 67 800 under 2021 och utgör endast 40 procent av det årliga tillskott av nyproducerade bostäder som Boverket ser behov av.

Göran Cars skriver i rapportens slutord:

”Över hela det politiska spektret finns en samsyn om att bostadsbristen är problematisk och att åtgärder krävs för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Trots denna insikt har det inte initierats några blocköverskridande samtal vare sig från den nuvarande eller den förra regeringen. Följaktligen finns det heller ingen samsyn i hur problemet ska tacklas. Det saknas tydliga och förutsägbara villkor för bygg- och bostadsbranschen. När politiken sviktar i sitt ansvar om tydliga besked blir det i slutänden de bostadsbehövande som får ta smällen.”

”Kritiker har tidigare hävdat att nya stambanor inte är samhällsekonomiskt lönsamma. Uppdaterade prognoser för gods- och persontransporter indikerar lönsamhet. Nya stambanor skulle också skapa incitament för bostadsbyggande. Svenskt Näringsliv har konstaterat att Sverige investerar för lite i infrastruktur i förhållande till andra länder och i förhållande till hur vår ekonomi växer. Konsekvensen blir bostadsbrist och försämrad konkurrenskraft. Sverige gjorde förra året ett överskott på 164 miljarder kronor. Nya stambanor beskylls ofta för att tränga undan andra objekt. Så är det inte. De ska inte ses som en ekonomisk belastning. De är en investering för bostadsbyggande, tillväxt och välfärd. Frågan om bostadsbyggande har starka kopplingar till infrastruktur och tillgänglighet. På samma sätt som politiken skapat samsyn om till exempel Nato-anslutning och pandemin finns nu skäl att utveckla politisk enighet för robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande.”

Du kan ladda ner rapporten här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.