En ny social deal i bostadsbranschen – handslagsmodellen

 

KRÖNIKA | Vad kan fastighetsbranschen gör åt kriminaliteten? Thorbjörn Hammerth skriver om den nya handslagsmodellen som används i Göteborg. ”Den viktigaste punkten är åtagandet. Att vi fullföljer och jobbar trots att det är en bergochdalbana där stora framgångar snabbt kan grusas av en dödsskjutning.”

Sverige befinner sig i det närmaste i en krigsliknande situation där kriminellas konflikter tar över agendan och rummet.  Det går knappt en dag då det inte skjuts, sprängs eller där oskyldiga får sätta livet till. Vårt uppdrag har aldrig varit viktigare än nu. Vi har invånarnas förtroende och ligger högst upp som någon man har tillit och en relation till. Detta betyder också att vi kan påverka och bidra till att stärka demokratin, jobba med inkludering, boinflytande och inte minst bygga bort otrygghet och stärka den sociala hållbarheten genom vår lokala närvaro.

Svaret är superförvaltning med åtta faktorer, offensiv stadsutveckling och sociala investeringar för cirka elva miljarder kronor fram till 2025

De flesta stora bostadsbolag har områden som finns på Polisens lista över utsatta områden. De är 61 till antalet och i dessa områden är de socioekonomiska villkoren sämre än i resten av staden. Det handlar om att det är alldeles för få elever som klarar kunskapskraven till gymnasiet, färre är sysselsatta, fler arbetslösa och inkomsterna ligger långt efter. Ovanpå detta så skiljer det stort i meddellivslängd och andelen som röstar är färre än de som svarar på våra hyresenkäter. I ljuset av detta är det lätt att man rekryteras in i kriminella gäng om man saknar den stora drömmen.

Framtidenkoncernen bestämde sig 2020 för att göra allt vi kan för att förändra våra särskilt utsatta områden och inte finnas med på Polisens lista. Svaret är superförvaltning med åtta faktorer, offensiv stadsutveckling och sociala investeringar för cirka elva miljarder kronor fram till 2025.  Just nu är vi halvvägs på resan. Det som hittills förändrats är bättre samarbeten med nya aktörer. Vi har stärkt skalskyddet i våra fastigheter, infört trygghetsvärdar som jobbar fram till 23.00 alla dagar, fler renoveringar, stärkt utomhusmiljön, återtagit bostäder som hyrts ut på felaktiga grunder samt anmäler allt som vi ser är kriminellt. Allt klotter ska bort inom 24 timmar och stort fokus på avfall och renhållning. Hela denna process har positiva effekter som framgår av de enkäter som våra hyresgäster svarar på. Tynnered/Frölunda togs 2021 bort som särskilt utsatt område och trygghet och trivsel ökar i alla dessa områden. Det finns många problem på resan men också nya lösningar.

Det finns ingen som kan göra jobbet själv utan det krävs nya samarbetsformer med civilsamhället, privata företag, föreningar, privatpersoner och myndigheter som tillsammans kan mobilisera förändringar

En sådan ny lösning som sker I Tynnered/Frölunda, Biskopsgården och Bergsjön är så kallade handslag där vi som allmännytta samarbetar med privata fastighetsägare och storbolagen i Göteborg. Det finns ingen som kan göra jobbet själv utan det krävs nya samarbetsformer med civilsamhället, privata företag, föreningar, privatpersoner och myndigheter som tillsammans kan mobilisera förändringar.

I Bergsjön där Familjebostäder har ansvaret samarbetar vi med Balder och Saab. Dessutom har vi en svensk BID där elva fastighetsägare och socialförvaltningen ingår efter Poseidons modell.

Plötsligt framstår det inte som omöjligt. Det kan gå

Handslaget bygger på att vi har en gemensam målsättning som vi ska uppnå till 2025. Våra sociala mål i Bergsjön är:

# 575 fler personer ska ha ett jobb att gå till.
# 75 nya företag ska startas.
# 125 fler ungdomar ska klara kunskapskraven till gymnasiet.
# 1 000 lovjobb ska ombesörjas till ungdomar som bor i stadsdelen.

I botten ligger en analys kring vad som krävs utöver det vi gör idag för att Bergsjön ska ha ungefär samma snitt som staden i stort. Det är först när man bryter ner, konkretiserar och räknar fram som man får en förståelse för omfånget. Plötsligt framstår det inte som omöjligt. Det kan gå.

Vi är alltså tre parter som gått in i detta partnerskap med både pengar, resurser och ambitioner. Utifrån en gemensam budget tar vi fram en konkret handlingsplan som är fokuserad på vad vi ska göra för att uppfylla målen. Vi har en klar riktning, bort från Polisens lista och utjämna de socioekonomiska villkoren för att på sikt bryta utanförskapet. Resten handlar om att koordinera och synka ihop respektive bolags initiativ och få med sig hela stadsdelens alla aktörer.

Att vi fullföljer och jobbar trots att det är en bergochdalbana där stora framgångar snabbt kan grusas av en dödsskjutning

Den viktigaste punkten är åtagandet. Att vi fullföljer och jobbar trots att det är en bergochdalbana där stora framgångar snabbt kan grusas av en dödsskjutning.

Göteborg är en stad där näringsliv och det offentliga naturligt samverkar. Det finns en lång historik där företag alltid bidragit till samhällsutveckling och det offentligas bästa. Det sitter så att säga i väggarna. I handslagen ingår alltså Volvo AB, Volvo Cars, Saab, Balder, Willhem, Stena Fastigheter, Business Region Göteborg och allmännyttan.

Det händer något i våra organisationer när man drar igång ett sådant samarbete. Olika organisationskulturer möts med olika perspektiv och i detta uppstår nya lösningar och värden. Det är svårt att exakt säga vad det är som händer, men nya samarbetsformer förändrar och utvecklar.

Vikten av den lokala närvaron och närheten till hyresgästerna går inte nog att betona

En stor del i modellen handlar om att identifiera vad som fungerat och skala upp. Sålla bort sådant som inte gett rätt effekt. Detta låter solklart men i praktiken görs detta alltför sällan. Liksom att inte splittra resurserna utan att göra få saker väldigt grundligt med aktörer som är specialister på sina saker utifrån hyresgästernas behov. Specialister på att fixa jobb, stödja föräldrar, stöd till skolpersonal eller se till att det finns bra lokaler åt föreningar. I Bergsjön består Familjebostäders sociala team av två utvecklingsledare, en utvecklingschef, en trygghetschef med sex trygghetsvärdar och en kommunikatör tillsammans med Balders och Saabs personal. Vikten av den lokala närvaron och närheten till hyresgästerna går inte nog att betona.

Kan vi bidra till att förflytta stadsdelarna så kommer våra fastighetsvärden att öka och uppväxtvillkoren och attraktiviteten bli lika bra Bergsjön som i staden i stort

Det som gör detta så utvecklande är att vi alla sätter in det vi är bra på. Balder är grymma på prioriteringar, resursanvändning och kostnadskontroll, Saab på internationella frågor, media, tillväxt och projektstyrning. Bara det faktum att ett så ledande ingenjörsföretag är i Bergsjön väcker hopp och framtidsdrömmar hos våra ungdomar. Att man kan få chansen att praktisera och få ett lovjobb som gör att man kanske vågar drömma om att en vacker dag kunna bli civilingenjör och gå på Chalmers. Kan vi bidra till att förflytta stadsdelarna så kommer våra fastighetsvärden att öka och uppväxtvillkoren och attraktiviteten bli lika bra Bergsjön som i staden i stort.

Thorbjörn Hammerth
Vd, Familjebostäder, Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.