Statlig kreditgaranti kan få fler att våga byggstarta

 

LEDARE | Riskdelning är ett nyckelord om vi ska få fart på bostadsbyggandet igen.
En statlig kreditgaranti kan vara en viktig åtgärd.
Förhoppningsvis kommer fler partier än Socialdemokraterna att stå bakom förslaget.

I min senaste ledare efterlyste jag fler samtal och samarbeten för att hitta vägar ut ur den pågående krisen. Kanske var det min uppmaning, kanske var det branschens dystra statistik, som fick fler att vakna upp, för till mig har mobilen börjat ringa allt oftare. Och dialogen är öppen och ödmjuk. Vi är i utmaningen tillsammans.

Förslag som hanterar krisen här och nu lyser dock med sin frånvaro

Det rådande läget var också temat för mötet som representanter från Socialdemokraterna bjöd in till strax efter att regeringen presenterat sin budget för 2024. Vi var många bostadsaktörer vid bordet som alla gav en samstämmig bild: Branschen går på knäna och här krävs åtgärder på flera nivåer. Socialdemokraterna hörsammade uppmaningen om att även fokusera på den lokala nivån och bistå kommunerna med kunskap, råd och vägledning. Det är något vi på OBOS efterfrågat länge. Jag vill även passa på att ge ros till regeringen som nyligen gett Boverket i uppdrag att ta fram ”Vägledning för arbete med Exploateringsavtal”. Förslag som hanterar krisen här och nu lyser dock med sin frånvaro, primärt från regeringen.

Genom att införa en statlig kreditgaranti ges ett slags försäkring som bankerna kan teckna när de lånar ut pengar till nybyggnation av bostäder

I samband med regeringens budget lade OBOS också fram ett förslag om en statlig kreditgaranti för att riskfördela mellan stat och aktörer. Genom att införa en statlig kreditgaranti ges ett slags försäkring som bankerna kan teckna när de lånar ut pengar till nybyggnation av bostäder. Den träder i kraft endast när en byggaktör som lånat pengar inte kan fullfölja projekt. Fördelen med en sådan åtgärd är att bankens risk minskar och att branschens investeringsvilja och mod att våga bygga nya bostäder samtidigt kan öka. Särskilt vid en lågkonjunktur och där bostadsbyggandet nu har tvärstannat.

Med en statlig kreditgaranti fördelas riskspridningen redan i det tidiga skedet, vilket är helt nödvändigt om vi över huvud taget vill se nya spadtag och gjutna bottenplattor kommande år

I dagsläget ligger en alldeles för stor risk på konsumenten, det vill säga det enskilda hushållet. Det är inte rimligt, särskilt inte när hushållen redan är pressade av det ekonomiska läget i samhället. En stor del av risken ligger även på oss bostadsutvecklare, men i slutändan är det ändå slutkunden som sätter mest på spel. Med en statlig kreditgaranti fördelas riskspridningen redan i det tidiga skedet, vilket är helt nödvändigt om vi över huvud taget vill se nya spadtag och gjutna bottenplattor kommande år. Ska vi uppnå ett mer hållbart samhällsbyggande för flermåste alla dra sitt strå till stacken.

När Mikael Damberg presenterade partiets skuggbudget var just en form av statlig kreditgaranti ett av förslagen som de går fram med

Fler vill hitta gemensamma lösningar för att möta de tuffa utmaningarna vi ser i branschen. Glädjande nog verkar budskapet ha gått hem, åtminstone hos Socialdemokraterna. När Mikael Damberg presenterade partiets skuggbudget var just en form av statlig kreditgaranti ett av förslagen som de går fram med. Garantin är formulerad som en delfinansiering och kommer förhoppningsvis möjliggöra för fler att våga satsa. Budgetutrymmet för åtgärden lämnar dock mer att önska. Min förhoppning är att fler partier slår in på samma bana. Antingen i enlighet med Socialdemokraternas förslag, alternativt enligt OBOS förslag om en statlig garanti. Eller kanske båda? Tillsammans kan vi skapa tryck i möjliga åtgärder som skulle göra skillnad för ett långsiktigt bostadsbyggande. Stat, bransch och bank tillsammans!

Lina Brantemark
Redaktionsmedlem, Bostadspolitik.se
Affärsutvecklingschef, Obos Kärnhem och Obos Nya Hem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.