Hyresstriden i Malmö är över – de som valt att betala nya hyror kompenseras

Mellan 70 och 90 procent av hyresgästerna accepterade de nya hyrorna. De får nu en lägre hyreshöjning vid årsskiftet – och kommer att kompenseras för de högre hyrorna de har betalat under 2023.
– Vi är tacksamma mot de hyresgäster som visat förståelse. Det är självklart att de inte ska komma ur detta sämre än de som inte har betalat den nya hyran, säger Patrik Hall, strategisk rådgivare på Heimstaden, till Bostadspolitik.se.

Den uppmärksammade hyresstriden i Malmö är nu över. Heimstaden, Trianon, Victoriahem och Willhem har kommit överens med Hyresgästföreningen om att:

# Hyresgäster som accepterat 1,75 procent från 1 juli 2023 eller vid senare tidpunkt, får en hyresjustering för år 2024, som är 1,75 procent lägre än den kommande generella hyresjusteringen som kommer ske för år 2024.

# Bolagen har accepterat att generell hyresjustering för år 2024 skall gälla året ut.

# Bolagen avstår, för de hyresgäster som ej accepterat föreslagen ny hyra, att inlämna ansökan till hyresnämnden.

# Bolagen och hyresgästföreningen är överens om att teckna nya och uppdaterade förhandlingsordningar, med innehåll om att parterna kan utse skiljeman (utsedd av hyresnämnden) för lösning av tvist.

De som har betalat den högre hyran ska kompenseras

Utanför överenskommelsen ger fastighetsbolagen dessutom alltså de hyresgäster som har betalat den nya högre hyran en kompensation som – minst – ska väga upp höjningen under 2023.

– Uppgörelsen innebär att de får en lägre och jämnare uppjustering 2024, vilket var precis vad vi föreslog i de förhandlingar som strandade, påpekar Patrik Hall.

Bakgrunden till den infekterade tvisten är att kostnadsökningarna för fastighetsägarna har varit oerhört stora under året. Behovet av hyreshöjning har varit runt 20 procent, att jämföra med överenskommelsen om fem procents hyreshöjning från januari 2023.

Patrik Hall menar att man redan vid de förhandlingarna flaggade för den extra hyreshöjningen från 1 juli.
– Innan vi skrev på för 2023 sa vi klart och tydligt att den här uppgörelsen på fem procent förutsatte att Riksbanken inte skulle fortsätta att höja räntorna. ”Om de gör det kommer vi att återkomma med kompletterande förhandlingar” – det var vi tydliga med. Sedan skedde ju det och vi påkallade nya förhandlingar och yrkade om en hyreshöjning på två procent. Men innan vi ens hade satt oss ner för att förhandla så kallade Hyresgästföreningen till stora demonstrationer. Så innan vi hade börjat förhandla hade de redan låst in sig vid positionen att det inte skulle bli några hyreshöjningar alls, säger Patrik Hall.

Valde att direktavisera 1,75 procents höjning
Så förhandlingarna gick i stöpet och de fyra bolagen valde då att direktavisera en höjning på 1,75 procent från 1 juli.
– Vi gjorde som lagen säger. Vi hade två val – antingen att gå till hyresnämnden och få hyran prövad för respektive lägenhet och då hade vi fått vänta i tio år innan det hade blivit klart. Eller att göra som vi gjorde; att skicka ut den nya hyran som ett förslag till hyresgästerna. Mellan 70 och 90 procent, beroende på bolag och område, valde att acceptera de nya hyrorna.

Hyresgästföreningen svarade då med att hota med en stämning på sammanlagt 63 miljoner kronor. Den stämningen är inte behandlad i förhandlingarna som nu har avslutats, berättar Patrik Hall.
– Det var inte vår huvudpunkt i de här förhandlingarna. Det här handlade om att få fram en lösning för hyresnivån. Om de väljer att gå vidare med stämningen så ser i alla fall jag fram emot att få bemöta det i domstol så får alla hyresgäster se hur absurt de har agerat, säger Patrik Hall och ger sin syn på situationen:

Menar att förhandlingarna aldrig ägde rum
– Vid årsskiftet gjorde man en förändring i lagen kring hur det formellt får till när man påkallar en förhandling. Förutom att nämna vilket yrkande man har, vilka lägenheter som omfattas och så vidare, så ska man ge förslag på tid och plats för den första förhandlingen. Det där bestämde vi via mejl istället. Hyresgästföreningen menar att det där var ett formellt fel som innebär att de fysiska möten och förhandlingar vi sedan de facto hade innan förhandlingarna avslutades – de har aldrig ägt rum. Det är deras grund till stämningen…

Skiljeman i det nya avtalet
En del i det nya avtalet är att de fyra bolagen förbinder sig till att inte påkalla förhandlingar vid halvårsskiftet 2024. Avtalet om 2024 års hyror kommer att gälla hela året. Det var ett av Hyresgästföreningens krav.
– Jag tycker att det var ett dumt krav, men vi accepterade det för år 2024. Det hade varit bättre att hantera det i förhandlingarna och kunna sprida höjningarna över tid. Varför tvinga in hyresgästerna i kraftiga höjningar mitt emellan två löneökningar istället för mjukare höjningar i takt med att inkomsterna höjs. För mig är det helt obegripligt.

Ett krav från bolagens sida var att skriva in att teckna nya och uppdaterade förhandlingsordningar, där det står att parterna kan utse en skiljeman för lösning av tvist. Det här handlar alltså om den nya oberoende tvistlösningen för privata fastighetsägare – motsvarigheten till Hyresmarknadskommittén som löser tvister för allmännyttiga bolag.
– Det här införs alltså inte per automatik som många kanske tror, utan måste skrivas in i varje förhandlingsordning och Hyresgästföreningen har vägrat att skriva in det här på flera ställen i landet, och framför allt med oss fyra. Det är väl en bestraffning för att vi har drivit den här frågan, antar jag, säger Patrik Hall.

Nya förhandlingar inleds inom kort
De fyra bolagen kommer i och med den här uppgörelsen inte ta hyresgäster som inte har betalat den högre hyran till hyresnämnden. Istället får de alltså en 1,75 procentenheter högre hyreshöjning vid årsskiftet. Förhandlingarna om de nya hyrorna inleds inom kort.
– Förhandlingarna är påkallade och ska då inledas inom tre veckor, så det är vilken dag som helst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.