Bättre statistik över byggstarter på gång?

Bostadspolitik.se:s experter har många gånger påpekat att Boverkets statistik över bostadsbyggstarter är missvisande. Nu kan bättre statistik vara på gång.

Boverket mäter i sin statistik startbesked, vilket fungerar bra i goda tider, men i dagsläget är det väldigt många byggaktörer som avvaktar och inte sätter spaden i backen direkt efter startbeskedet. Därmed överskattas antalet byggstarter i statistiken.

Bostadspolitik.se:s experter har påtalat detta vid ett flertal tillfällen nu kan en förbättring vara på gång. På ärendeförteckningen till gårdagens regeringssammanträde lyder en punkt: ”Uppdrag till Boverket att förbättra prognoser och scenarier för byggande.”

– Jag tolkar detta som att regeringen inser att det finns stora brister i dagens sätt att mäta påbörjade bostäder. Det är bra att de tar det här initiativet för att säkerställa att man har en korrekt bild och det vittnar om att regeringen – åtminstone bostadsminister Andreas Carlson –  inser allvaret i situationen och anar att läget är värre än den officiella statistiken visar, säger Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss och fortsätter:

– Sedan kan jag tycka att det är sorgligt att inte Boverket själva har tagit det här initiativet – det har länge påtalats i debatten att statistiken är osäker, speciellt i en konjunkturnedgång.

Men nu verkar alltså en förbättring vara på gång, och Lennart Weiss understryker vikten av att skyndsamt få en mer rättvisande system på plats.

– Jag tycker att man kan välja ut 20 tillväxt- och regioncentrum och kanske fem landsortskommuner som får rapportera både startbesked och faktiska byggstarter. Det ger en bra vägledning för hur det ser ut. Sedan kan det leda till mer utvidgade mätningar framöver men nu är det viktigt att vi snabbt får en realistisk bild över det faktiska byggandet – och dem bilden visar förmodligen en förfärlig situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.