Så mycket ökar seniorers konsumtionsutrymme vid villaförsäljning

Ett genomsnittligt seniorhushåll som säljer sin villa och köper en bostadsrätt frigör 1,4 miljoner kronor och ökar sitt årliga konsumtionsutrymme med motsvarande 45 procent. Flyttar hushållet till hyresrätt frigörs i snitt 2,5 miljoner kronor och stärker det årliga konsumtionsutrymmet med 78 procent. Det visar beräkningarna i Mäklarsamfundets nya rapport Guldkant på ålderns höst – Hur ökar konsumtionsutrymmet när seniorer säljer villan?

I en ny rapport, med beräkningar genomförda av konsultföretaget Juni Strategi och Analys, redogör Mäklarsamfundet för hur villaboende seniorers ekonomiska förutsättningar påverkas av en villaförsäljning. Sammantaget visar beräkningarna att det genomsnittliga hushållet kan stärka sitt konsumtionsutrymme förhållandevis mycket, samt att utfallet varierar beroende på var i landet försäljningen äger rum och hushållets val av nästa bostad.

– En anledning för äldre att sälja villan kan vara att frigöra det kapital som decennier av värdeökningar och amorteringar har bundit upp i boendet. Vår rapport visar bland annat att sammanboende kompenserar nästan hela inkomstbortfallet som följer av pensionen vid en försäljning, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

En stor del av Sveriges befolkning är idag 65 år eller äldre, och nästan hälften av den här gruppen bor i småhus. Mäklarsamfundets antaganden och beräkningar visar att:

# I genomsnitt skulle seniorerna 65+ år som säljer villan kunna öka sin disponibla inkomst med 60 procent över 14 år och ändå behålla en sparkvot på 20 procent av den disponibla inkomsten.

# Ett seniorhushåll som säljer villan och köper en bostadsrätt frigör i snitt 1,4 miljoner kronor, vilket ökar det årliga konsumtionsutrymmet, sett över 14 år, med 84 000 kronor eller 45 procent. Hushållet som istället flyttar till bostadsrätt frigör i snitt 2,5 miljoner kronor och ökar det årliga konsumtionsutrymmet med 145 000 kronor, eller 78 procent. I samtliga fall räknar Mäklarsamfundet med ett sparande motsvarande 20 procent av den disponibla inkomsten.

# Skillnaderna mellan olika delar av landet är relativt stora. Skillnaderna beror i hög grad på hur stor prisskillnaden mellan småhus- och bostadsrättsmarknaden är i den aktuella geografin. I de delar av landet där skillnaderna är stora blir det mer pengar över efter köp av bostadsrätt.

– Om äldre kan flytta till den bostad de behöver får det positiva effekter på bostadsmarknaden när fler unga barnfamiljer kan flytta till större bostäder, och inte behöver bo trångbott. För att nå dit krävs ett större utbud av attraktiva bostäder som äldre efterfrågar, nära deras befintliga bostäder, och det måste gå att få stöd att flytta om man inte längre har kraft att göra det själv, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Läs hela rapporten här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.