Heimstaden Bostad behöver inte kapitaltillskott

 

DEBATT | Under de senaste månaderna har Heimstaden Bostad beskrivits som ett bolag i kris med hög skuldsättning som inte kan uppfylla lånevillkoren och som behöver eget kapital från ägarna. Låt det vara klart: Heimstaden Bostad har inte behov av kapitaltillskott, skriver Helge Krogsbøl och Christian Fladeland, vd och vice vd för Heimstaden.

Vi tycker det är viktigt att vi reder ut några av de missuppfattningar och felaktigheter som cirkulerat.

Likviditet: Under de kommande 18 månaderna har vi 24 miljarder i obligationsförfall. Med 27 miljarder i kontanter och tillgängliga kreditfaciliteter, och inte minst genom över 50 miljarder i ny bankfinansiering sedan början av 2022, har vi full kontroll över samtliga förfall fram till tredje kvartalet 2025 och har dokumenterat att våra fastigheter är fortsatt väldigt attraktiva att finansiera i – även under nuvarande marknadsförhållande.

Soliditet: Många fastighetsbolag har under flera år upplevt en kraftig ökning av fastighetsvärdena och påverkas nu av de ökade avkastningskraven och minskade fastighetsvärden. Vi har skrivit ned fastighetsvärden med 12 procent de senaste 12 månaderna. Trots det har vi en solid marginal till LTV-gränsen för S&P:s tröskel för vår BBB rating, detta är tack vare en ansvarsfull finansiell policy samt att tidigare års tillväxt stimulerats av betydande tillskott från eget kapital.

Vi har påbörjat försäljning av enskilda lägenheter till premiepriser gentemot bokfört värde i flera av våra marknader, vilket förväntas vara tillräckligt för att behålla dagens kreditbetyg

Kreditbetyg: Fram till 2021 hade vi en BBB- rating, som är en solid investment grade och den ursprungliga målsättningen för bolaget. Ändå signalerade nyligen styrelsen en ambition om att försvara dagens mer ambitiösa BBB rating genom att gradvis över tid minska vår skuldsättning. Detta kan uppnås genom kapitaltillskott från ägarna, fastighetsförsäljningar eller en kombination av båda. Vi har påbörjat försäljning av enskilda lägenheter till premiepriser gentemot bokfört värde i flera av våra marknader, vilket förväntas vara tillräckligt för att behålla dagens kreditbetyg. Dessa åtgärder syftar uteslutande till att försvara vår nuvarande rating och har ingen koppling till ett behov av kapitaltillskott för att uppfylla våra åtaganden. Ett sådant behov finns inte.

Sedan 2013 och fram till och med det andra kvartalet 2023, har Heimstaden Bostad levererat en årlig avkastning om cirka 13,5 procent till sina institutionella ägare

Ägarnas investering: Heimstaden Bostad har under många år varit en bra och trygg investering för ägarna och därmed också för pensionsspararna i Sverige (och i andra länder). Sedan 2013 och fram till och med det andra kvartalet 2023, har Heimstaden Bostad levererat en årlig avkastning om cirka 13,5 procent till sina institutionella ägare, och vi har därför svårt att känna igen att de institutionella ägarna skulle ha upplevt stora förluster på sin investering i Heimstaden Bostad. De långsiktiga förutsättningarna för bostadsuthyrning har de senaste åren också bara förbättrats, där fortsatt ökad efterfrågan kommer att skapa betydande tryck på hyresmarknaden eftersom bostadsbyggandet i alla våra marknader nästan avstannat helt. Vi har levererat rekordstarka operativa resultat under hela 2023 tack vare över 98% beläggning i våra bostäder, ökade intäkter kombinerat med effektiv och kostnadsfokuserad drift.

Vi har kontinuerligt uppfyllt våra åtaganden gentemot ägare, obligationsinnehavare, banker och kunder genom åren, och vår starka ekonomiska grund säkerställer att vi kommer att fortsätta göra det i framtiden

Governance: Heimstaden AB:s inflytande är på samma nivå som andra förvaltare i traditionella fondstrukturer, där förvaltaren inom överenskommet ramverk om affärsstrategi, finansiella nyckeltal, och så vidare, kan driva bolaget. Till skillnad från andra förvaltare finns den viktiga skillnaden att Heimstaden AB har investerat en betydligt större summa (37,5 procent av kapitalet per idag) än vad förvaltare normalt gör, vilket skapar starkt incitament för förvaltaren och samfallande intressen med övriga aktieägare.

Förtroende: Vi har kontinuerligt uppfyllt våra åtaganden gentemot ägare, obligationsinnehavare, banker och kunder genom åren, och vår starka ekonomiska grund säkerställer att vi kommer att fortsätta göra det i framtiden.

Helge Krogsbøl, vd 
Christian Fladeland, vice vd 

Fotnot: Heimstaden är en av Bostadspolitik.se:s fyra ägare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.