En av tio bostadsbyggare tror på ökad försäljning under det kommande kvartalet

 

Prognoscentrets nya Bobyggarbarometer visar på fortsatt negativ syn på framtiden. Dock är man, likt tidigare, något mindre negativ när man bedömer det egna företaget jämfört med branschen i stort.   

Fortsatt tror hälften av de svarande att den rådande låga försäljningstakten kommer att bestå i det egna företaget under fjärde kvartalet, och fyra av tio tror att försäljningen kommer minska ytterligare i företaget de arbetar. Vid mätningen i juni hade de svarande en något mindre negativ syn på försäljningstakten i det egna företaget kommande kvartal jämfört med branschen totalt sett. I denna mätning tror fler av de svarande på en minskad försäljning i det egna företaget än de som svarade sist. Bland deltagarna i Bobyggarbarometerna är det ytterst få som ser positivt på framtiden: Endast en av tio tror att försäljningen kommer öka under Q4 jämfört med det gångna. Det är således ingen vändning i sikte.

Även när det gäller byggstarter är det fortsatt negativa bedömningar från de svarande. Dock är det färre som angett att de tror att antalet byggstarter kommer minska under det fjärde kvartalet jämfört med förra mätningen. För branschen totalt sett tror nu närmare åtta av tio att antalet byggstarter kommer att minska, vid förra mätningen var motsvarande antal närmare nio av tio. Precis som för försäljningstakten är de svarande mindre negativa kring byggstarterna i det egna företagen än branschen generellt. När det gäller det egna företaget anger sex av tio att de tror att antalet byggstarter kommer att minska under fjärde kvartalet. Vid förra mätningen var det åtta av tio som trodde på en minskning.

Prognoscentrets Bobyggarbarometer består av cirka 110 beslutsfattare hos landets bostadsutvecklare och småhusföretag. Personerna har besvarat en enkät med åtta frågor om förväntad försäljningstakt, byggstarter, rekryteringsbehov samt den generella känslan av utvecklingen det kommande kvartalet. Frågorna berör både det egna företaget och branschen som helhet. Undersökningen genomförs kvartalsvis och målet är att framöver kunna redovisa ett index som i ett tidigt skede visar vart branschen är på väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.