Riksbanken: ”För tidigt att blåsa faran över”

Hela Riksbanksdirektionen skriver om Riksbankens vägval på DN Debatt.

Riksbankschef Erik Thedéen och de vice riksbankscheferna Anna Breman, Aino Bunge, Martin Flodén och Per Jansson uttrycker förståelse för att många hushåll har det tufft med de ökande ränteutgifterna. De förklarar att orsaken till den ökande styrräntan är att få ner inflationen så snart som möjligt. De skriver:

”Att Riksbanken förra veckan höjde styrräntan ännu ett steg beror på att vi vill motverka att inflationen under lång tid biter sig fast på en hög nivå.

När inflationen är hög och varierar mycket ökar osäkerheten i ekonomin. Det blir svårt för företag och hushåll att fatta bra beslut om nödvändiga investeringar. Om inflationen tillåts ligga över målet alltför länge kan hushåll och företag börja se en hög inflation som ett normaltillstånd. I stället för att pris- och lönebildningen utgår från inflationsmålet på 2 procent kommer den då att utgå från en högre siffra. Därmed riskerar den höga inflationen att bli självförstärkande.”

Fortsatt snabbt stigande tjänstepriser

De menar att penningpolitiken nu får effekt – inflationen är ner från 10,2 procent i december till 4,7 procent i augusti, sett till KPIF).

Men de menar också att det är för tidigt att blåsa faran över: Tjänstepriserna har stigit med 4,9 procent – uppräknat till årstakt – de senaste tre månaderna. Och för varor är ökningen 4,3 procent.

Bilden kompliceras också av den fallande kronkursen.

De avslutar:

”Genom ett samspel med en långsiktigt hållbar finanspolitik och en ansvarsfull lönebildning kommer vi snabbast tillbaka till det läge som rått under huvuddelen av de senaste 30 åren – det vill säga att den svenska ekonomin utvecklas väl, inflationen är låg och stabil, och köpkraften hos hushållen åter kan börja öka.”

Läs hela inlägget här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.