Var tredje BRF har höjt avgift sedan 1 februari

 

En ny analys från Nabo bland 2 300 bostadsrättsföreningar visar att 30 procent har höjt sina avgifter mellan 1 februari och sista juli 2023. Den genomsnittliga höjningen var 11,7 procent. Samma period förra året höjde endast tio procent av föreningarna sina avgifter och då med i snitt 4,9 procent.

De flesta bostadsrättsföreningar brukar höja sina avgifter den 1 januari men det är tydligt att allt fler bostadsrättsföreningar höjer avgiften när det krävs ekonomiskt. I många fall är det troligtvis när lånen har löpt ut och förhandlas om vilket för med sig ökade kostnader för föreningarna. I år har tre gånger fler höjt sina avgifter mellan 1 februari och sista juli, jämfört med samma period förra året. Dessutom är den genomsnittliga höjningen mer än dubbelt så hög.

– Det är hög aktivitet och det märks att föreningarna blir påverkade och agerar när lånen läggs om. Det är också bra att de höjer avgifterna för vi vet att det är många som behöver göra det. Däremot bedömer vi att ökningarna inte till fullo kompenserar för de kostnadsökningar som tillkommit till följd av höjd ränta, ökade underhållskostnader och kostnadsökningar från den höga inflationen, säger Jonas Gustavsson, expert på ekonomisk förvaltning på Nabo.

Nabo har tidigare kommunicerat behov hos föreningar att höja sina avgifter med över 40 procent i snitt för att möta kostnadsökningar på grund av inflation, ökade underhållskostnader och det nya ränteläget. Riksbankens höjde förra veckan styrräntan 4 procent och förlängde sin räntebana vilket innebär att föreningar behöver räkna med högre kostnader under en överskådlig framtid.

– Vi kommer troligtvis att se fler avgiftsökningar under året allteftersom lån löper ut. Då är det viktigt att bostadsrättsföreningarna granskar sin ekonomi och utgår ifrån att kommande år blir tuffa. Styrelsen har ett stort ansvar och behöver fatta modiga beslut som påverkar medlemmarnas privatekonomi. Tydlig kommunikation med medlemmarna är viktigt så att de vet förutsättningarna och förstår behovet av eventuella höjningar, säger Jonas Gustavsson.

Nabos tips: Detta bör bostadsrättsföreningar göra för att säkerställa rätt avgift:

  • Ha en extra buffert för att möta kommande år av osäkert ränte- och kostnadsläge.
  • Se över avgiften årligen med hänsyn till inflationen/kostnadsläget.
  • Ha en komplett och uppdaterad underhållsplan med tillhörande finansieringsplan för att se hur stora avsättningar som behövs över tid och för att fördela kostnaderna jämnt på medlemmarna – nuvarande som framtida. Har föreningen ett tillräckligt sparande finns också en buffert i detta för att möta högre kostnader på kort sikt.
  • Använda en kalkylränta, en långsiktigt uppskattad snittränta som föreningens ekonomi klarar vid avgiftssättning – se bortom nuvarande räntor på lånen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.