”Regeringen är passiv när byggbranschen går på knäna”

Med tanke på att bygg- och fastighetsbranschen står för nästan 12 procent av BNP är det under all kritik att regeringens budget inte innehåller politiska reformer som på allvar motverkar nuvarande kris, skriver Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj i ett debattinlägg på Altinget.

Kjørberg Siraj gör en liknande analys som Bostadspolitik.se:s Kent Persson och Lennart Weiss; budgetåtgärderna i sig är bra – men de räcker inte.

Kjørberg Siraj efterlyser, som tidigare nämnts, en statlig kreditgaranti för att öka bostadsbyggandet. Han skriver:

”När förslaget utreddes 2017 talades det om att hitta nya sätt att bibehålla en ökad byggtakt även under en kommande lågkonjunktur. Genom att införa en statlig kreditgaranti ges en slags försäkring som bankerna kan teckna när de lånar ut pengar till nybyggnation av bostäder. Den statliga kreditgarantin träder i kraft endast när en byggaktör som lånat pengar inte kan fullfölja projekt. Styrkan i en sådan åtgärd är att bankens risk minskar och att branschens investeringsvilja, samt mod att våga bygga nya bostäder samtidigt kan öka. Med andra ord, precis vad branschen behöver just nu.”

Kjørberg Siraj lyfter också startlånet som han ser som ”ett utmärkt sätt att underlätta för fler att köpa en bostad”, liksom ett förändrat amorteringskrav, ”en ny amorteringstrappa”.

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.