Fundamentala fel bakom det kontinuerligt för låga bostadsbyggandet

 

LEDARE | Nu har Boverkets behovsprognos för nya bostäder justerats upp ytterligare – samtidigt som byggandet fullständigt har kraschat.
Men: Inte ens under åren med minusräntor nådde vi – med undantag för något enstaka år – upp till behovssiffrorna.
Det är fundamentala fel på bostadsmarknaden som ligger bakom det kontinuerligt för låga bostadsbyggandet.

Så kom då Boverkets uppdaterade prognos över hur många nya bostäder som behöver byggas för perioden 2023–2030. Behovet har ökat med sex procent, så varje år behöver det byggas 67 300 nya bostäder. Man kan säkert resonera om det behovet är korrekt eller inte. Men storleksordningen är av intresse, särskilt när bostadsbyggandet nu har kraschat helt. Dessvärre är det dessutom inte mycket som talar för att bostadsbyggandet av sig själv kommer att komma i gång snabbt. Regeringen tycks hoppas och kanske till och med tro att det vänder 2025 av sig själv. Det tror inte jag. Risken är snarare uppenbar att nedgången blirlångvarig. Kommer inga politiska reformer som ger stöd åt bostadsbyggandet talar vi snarare om en tio år lång kris än en kortvarig dipp.

Ingen önskar att politikens alltmer polariserande samtal ska drabba det bostadspolitiska området

Historiskt sett var det länge sedan bostadsfrågan var stor i en valrörelse. Bostadspolitiken brukar lysa med sin frånvaro i valen. Dels för att den inte har påverkat valutgångarna, det är få väljare att vinna på bostadspolitiska utspel. Men också för att bostadspolitiken är komplex. Den passar liksom inte in i valrörelsernas uppbyggnad av snabba utspel och stora vallöften. Att dessutom leverera resultat på en bostadspolitik tar längre tid än en mandatperiod. Vallöften ska helst kunna infrias i god tid före nästa val. Kanske ska vi vara glada för att bostadspolitiken inte tar för stort utrymme i valrörelserna. Kanske det bara skulle leda till låsta positioner och till att ännu färre lösningar och reformer skulle kunna genomföras. Ingen önskar att politikens alltmer polariserande samtal ska drabba det bostadspolitiska området.

Till sist kommer det i dess yttersta konsekvens leda till ökad hemlöshet och ett ökat utanförskap

Men. Tänk om valrörelsen 2026 blir annorlunda. Tänk om bostadsproblemen blir så stora och omfattande att de negativt påverkar det svenska samhället. Ett samhälle utan en fungerande bostadssektor kommer förr eller senare få stora samhällsproblem. Den svenska tillväxten kommer bromsas och kommuners växtkraft kommer minska. Det blir svårt att flytta till studier, jobb eller kärlek. Ett samhälle utan fungerande bostadssektor kommer bli ett sämre samhälle i många dimensioner. Till sist kommer det i dess yttersta konsekvens leda till ökad hemlöshet och ett ökat utanförskap.

Det gör ju att det är fundamentala fel som åstadkommer ett kontinuerligt för lågt bostadsbyggande.

Tillbaka till Boverkets prognos med ett behov på 67 300 nybyggda bostäder per år. Med de prognoser över byggandet vi nu ser så kommer det byggas någonstans runt 40 000 – 47 000 bostäder för lite varje år. Sverige kommer inte vara i närheten av ett byggande på 67 300 nya bostäder under ett år. Kraschen är nämligen på väg att bli total och brutal. Underskottet av nybyggda bostäder kommer sannolikt under mandatperioden vara någonstans runt 100 000 – 160 000 bostäder. Lägg där till att i ett historiskt perspektiv är det enstaka år bostadsbyggandet uppnått 67 000 färdigställda bostäder. Det gör ju att det är fundamentala fel som åstadkommer ett kontinuerligt för lågt bostadsbyggande.

Om det byggs över 100 000 för få bostäder under en mandatperiod så kommer det leda till ökade samhällsproblem

Fundera en stund vilka konsekvenser ett alldeles för lågt bostadsbyggande leder till för samhälle. Om det byggs över 100 000 för få bostäder under en mandatperiod så kommer det leda till ökade samhällsproblem. Kanske leder det till att valrörelsen 2026 kommer handla om bostadsfrågor. Men inte på det sättet många av oss önskat. Tvärtom kommer det i så fall bero på att konsekvenserna av bristen på nya bostäder lett till stora och djupa samhällsproblem. Och risken är uppenbar att det i så fall leder till en ökad polariserad debatt om bostadspolitiken med konsekvensen att än färre politiska reformer blir genomförda. Inte vad vare sig branschen eller Sverige behöver.

Väntar ni till valrörelsen så blir utmaningarna bara större och samhällsproblemen värre

Än finns tid att underlätta för att lösa bostadskrisen och få i gång bostadsbyggandet igen. Politiken behöver leverera reformer och det omgående. Och reformer för såväl byggandet som sådant, det ägda boendet och det hyrda boendet finns det gott om. Det som krävs är politiskt mod och pragmatism att genomföra dem. Än finns tid till det. Mitt råd till politiken är därför att det är bättre att agera nu. Väntar ni till valrörelsen så blir utmaningarna bara större och samhällsproblemen värre.

Kent Persson
Vd, Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.