Riksbanken ska bli mer snabbfotad – åtta möten nästa år

Riksbanken ökar antalet möten där räntan kan justeras till åtta nästa år. I år har de fem möten, senast tidigare den här veckan.

– Fler beslutstillfällen underlättar för Riksbanken att snabbare anpassa penningpolitiken till rådande läge och oftare kommunicera en samlad syn på den ekonomiska utvecklingen, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Åtta penningpolitiska möten är också mer i linje med internationell praxis.

Vid fyra av de åtta penningpolitiska mötena kommer en penningpolitisk rapport med prognoser inklusive räntebana att publiceras. Vid resterande fyra möten publiceras inga nya prognoser. En bedömning av hur ny information påverkar utsikterna för konjunkturen, inflationen och penningpolitiken och en motivering till direktionens penningpolitiska beslut kommer vid dessa tillfällen att återges i ett kortare underlag, en penningpolitisk uppdatering.

Liksom idag kommer alla penningpolitiska besked att följas av en pressträff och ett penningpolitiskt protokoll där ledamöterna redogör för sina individuella ståndpunkter.

Protokollen kommer från och med nästa år att publiceras cirka fem arbetsdagar efter mötet istället för som idag cirka tio dagar. Alla penningpolitiska möten föregås av en så kallad tyst period en vecka före beslutsmötet.

Möteskalendern 2024: Efter besluten den 26 mars, 26 juni, 24 september och 18 december publiceras en penningpolitisk rapport, efter mötena 31 januari, 7 maj, 19 augusti och 6 november en penningpolitisk uppdatering. Direktionens penningpolitiska beslut publiceras som vanligt dagen efter mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.