Undantaget fungerar inte alls – det här kommer granskningen leda till

Finansinspektionen ska undersöka hur undantaget från amorteringskravet vid köp av nyproduktion fungerar. Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss tror sig veta svaret.
– Undantaget fungerar inte alls. Det borde både Finansinspektionen och regeringen redan veta.

På torsdagseftermiddagen meddelade regeringen att Finansinspektionen ska utreda hur det femåriga undantaget från amorteringskravet vid köp av nyproduktion fungerar i praktiken.

Lennart Weiss bild är klar: Undantaget fungerar inte alls och används i väldigt liten utsträckning.

– Jag har pratat med Bankföreningen om det här flera gånger och det faktum att det här är en möjlighet och inte en skyldighet att göra undantag, i kombination med att bankerna ändå måste pröva låntagaren mot samma KALP-kalkyler som om man hade haft amorteringskrav, gör att bankerna inte vill använda undantaget.

– Bankerna vill inte tillämpa ett undantag som efter fem år tas bort och blir en full amorteringskostnad.

Borde tagit ett steg till

Lennart Weiss menar att regeringen gör rätt som agerar men att man borde tagit det här ett steg längre med en gång, istället för att lägga nästan ett halvår på att utreda frågan.

– De vet redan vad den här utredningen kommer att komma fram till. De hade istället kunnat gå ett steg till och ge Finansinspektionen i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan öka tillämpningen av undantaget; att gå från en teoretisk möjlighet till en praktisk åtgärd.

Vilket är vad Lennart Weiss tror att utredningen i förlängningen kommer att leda till.

Och hur kommer man att komma förbi bankernas nuvarande svårigheter att hantera hur situationen är efter fem år?

– Jag vet inte, jag är inte insatt så djupt i det.

– Vad som troligen krävs är att antingen regeringen eller Finansinspektionen utfärdar en föreskrift som hårdare styr bankerna att som ett normalt förfarande tillämpa det utrymme för undantag som finns i lagstiftningen. Det som idag är en frivillig möjlighet behöver med andra ord göras till en standardmässigt förfarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.