Undantag från amorteringskrav vid köp av nyproduktion ska granskas

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. ”En viktig signal till bankerna”, menar Byggföretagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2024.

Bolånetagare har sedan amorteringskravet infördes haft möjlighet att ansöka om ett undantag när de tar lån för att köpa en nyproducerad bostad. Undantagen från amortering beviljas av banken och kan ges i upp till fem år.

Svensk ekonomi väntas vara i en lågkonjunktur till 2025. Byggbranschen är konjunkturkänslig och bostadsbyggandet minskar nu snabbt. Byggkostnaderna har ökat och det har blivit svårare att finansiera byggprojekt, samtidigt som kombinationen av hög inflation, högre räntor och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen dämpar efterfrågan. I ljuset av det ska Finansinspektionen undersöka hur bankerna använder möjligheten att bevilja undantag från amorteringskravet när man köper en nyproducerad bostad.

– Det är viktigt att bostadsköpare känner till den här möjligheten till amorteringsundantag, och att det tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Vi är medvetna om att undantaget i sig inte kan lösa alla problem på bostadsmarknaden, men det är en pusselbit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Beskedet välkomnas av Byggföretagen.

– Krisen i bostadsbyggandet beror på att hushållens köpkraft är kraftigt försvagad. Undantaget används för sällan och uppdraget är en viktig signal till bankerna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

– Att Finansinspektionens uppdrag ska redovisas i början av 2024 är positivt. Byggbranschen är i ett akut behov av åtgärder som kan mildra krisen i bostadsbyggandet, säger Anna Broman.

Finansinspektionen utredde senast i våras hur den så kallade ”ventilen” i amorteringskraven fungerade. Då gällde det alltså amorteringskrav för lån i befintligt bestånd, inte nyproduktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.