Riksbanken höjer – i onödan?

 

I dag lämnar Riksbanken besked om den nya styrräntan, och den allmänna uppfattningen är att det blir en höjning med 25 punkter, till 3,75 procent. SBAB:s Robert Boije menar på DN Debatt att Riksbanken lägger för stor vikt vid det gångna helårets prisstegringar, och för lite vid den fallande inflationen på senare tid. Detta kan leda till att räntan höjs i onödan, menar han.

Boije skriver:

”Om kommunikationen ser ut som tidigare är jag genuint orolig för att Riksbanken själv, men också mediernas rapportering kring beslutet, ger bilden av att inflationstrycket i svensk ekonomi är högre än vad det faktiskt är. Det riskerar i sin tur att leda till ogrundat höga inflationsförväntningar som försvårar arbetet med att få ned den.”

För helåret låg augustisiffran för KPIF på 4,7 procent,men Boije menar att de senaste månaderna har inflationen legat mycket lägre, ner mot Riksbankens mål på 2 procent.

Han skriver:
”Varför är detta så viktigt? Jo, eftersom förändringar av styrräntan normalt påverkar inflationen med en fördröjning på 1–2 år är det centralt att veta hur utvecklingen har sett ut de allra senaste månaderna. Risken är annars att man höjer styrräntan för mycket.”

Robert Boije tar även upp aspekten med att Riksbankens höjningar i sig höjer inflationen. En del av dessa effekter räknas bort i KPIF (som ligger till grund för Riksbankens mål), men inte alla:

”Men ett kvarvarande problem med KPIF är att det inte beaktar att höjningar av styrräntan också påverkar företagens produktionskostnader, bland annat i form av ökade kapital- och lokalkostnader, vilket i sig kan vältras över på konsumentpriserna. Inte heller rensar det bort styrränte­höjningens effekt på hyror eller avgifterna i bostadsrättsföreningar.”

”Mig veterligen har Riksbanken i sina rapporter eller i sin kommunikation i samband med de penningpolitiska besluten inte beaktat eller tagit hänsyn till dessa aspekter. Har det gjorts i den interna beredningen i samband med framtagande av den penningpolitiska rapporten eller räntebeslutet skulle det vara bra om detta också syntes utåt.”

Läs hela inlägget här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.