Vill se reformerat bostadsbidrag – men det behövs en social bostadspolitik

I budgeten förlänger regeringen den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget. Fastighetsägarnas Martin Lindvall ger här sin syn på bidraget.

– Förlängningen är välkommen, men samtidigt är det olyckligt att regeringen inte förmår återkomma med en reformering av bostadsbidraget trots att en bred majoritet av riksdagens partier säger sig efterlysa det. Det är ett träffsäkert stöd som betyder mycket för hushåll med små marginaler, säger Fastighetsägarnas samhällspolitiske chef Martin Lindvall på Fastighetsägarnas sajt.

Han tar upp flera problem med dagens utformning, bland annat att det gör att många riskerar att bli återbetalningsskyldiga, något som även Hyresgästföreningen lyfte i sin senaste rapport.

Samtidigt menar han att bidraget fungerar dåligt som verktyg mot hemlöshet – det träffar inte den gruppen.

– Regeringen behöver därför ta ett bredare grepp kring bostadsförsörjningsfrågorna ur ett socialt perspektiv, det vi ofta refererar till som social bostadspolitik. Vissa förslag från Karolina Skogs utredning bereds nu i regeringskansliet, men de räcker inte långt för att vända Sveriges negativa trend kring hemlösheten. Staten, men också kommunerna i samverkan med bostadsföretag, behöver titta på nya lösningar för att förenkla för hushåll som i dag inte kan lösa sina bostadsbehov av egen kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.