Inga nya bostadsnyheter i budgeten

Nu har regeringens budget för 2024 presenterats. Som väntat innehåller den inga bostadspolitiska nyheter, mer än dem som redan har presenterats.

Här hittar du reformtabellen som visar hur mycket som satsas på de olika åtgärderna i statsbudgeten.

På det bostadspolitiska fältet handlar det år 2024 om 830 miljoner kronor på en förlängning av det förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer – eftersom det här fortfarande rör sig om en tillfällig åtgärd är inga medel avsatta för detta 2025 och 2026.

Det höjda taket för rotavdrag innebär en satsning på 960 miljoner kronor – också detta är en tillfällig satsning så inga medel är avsatta för 2025 och 2026.

Stimulanserna för omvandling av lokaler till bostäder och för planering av småhus ligger sammanlagt på 80 miljoner kronor år 2024 och 100 miljoner kronor 2025 och 2026.

Sammanlagt ligger satsningarna på 38,66 miljarder kronor år 2024. I den summan ingår vissa ”minusposter”, alltså poster där regeringen räknar med att få in pengar. Den största av de här posterna är den pausade uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt (en åtgärd som ligger under rubriken ”Möt lågkonjunkturen med en återupprättad arbetslinje”, vilket många nog tycker kan ifrågasättas).

Finansminister Elisabeth Svantesson skriver tillsammans med de ekonomisk-politiska talespersonerna Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Cecilia Rönn (L) på DN Debatt om budgeten och tankarna bakom den under rubriken ”Att inflationen sjunker ger oss rätt i vägen vi valt”. De skriver:

”Såväl Sveriges ekonomi som säkerhet och trygghet pressas. Den budget vi i dag lägger på riksdagens bord är anpassad för att möta precis detta. Den gör att inflationen kan bekämpas och ger hushållen och välfärden bättre förutsättningar att hantera de högre kostnaderna. Därtill görs nödvändiga förstärkningar av försvaret och rättsväsendet för att öka tryggheten och säkerheten för svenska folket.

Steg för steg, reform för reform sätter vi Sverige på en ny kurs så att vi tillsammans kan ta oss igenom en prövande tid.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.