”Hyresförvärvslag behövs inte – skulle förvärra byggkrisen”

 

Svenska hyreshus är välskötta – därför skulle en återinförd och skärpt förhandsprövning av förvärvare av hyresfastigheter inte ge någon nytta. Däremot skulle den leda till minskade investeringar och färre renoveringar – regeringen bör därför skicka förvärvslagsutredningens förslag direkt till papperskorgen, menar Fastighetsägarna. Men Hyresgästföreningen välkomnar förslaget.

Förvärvslagsutredningen föreslår i sitt betänkande som nyligen lämnats över till regeringen att den så kallade hyresförvärvslagen ska återinföras.

Om utredarens förslag blir verklighet skulle det innebära att alla överlåtelser av hyresfastigheter skulle behöva anmälas till kommunen, som skulle ha rätt att antingen lämna en anmälan utan åtgärd eller att överlämna anmälan till hyresnämnden för en tillståndsprövning.

Fastighetsägarna är mycket kritiska. De menar att handläggningstiden hos kommunerna skulle vara flera månader lång och om ärendet överlämnas till hyresnämnden och överklagas till hovrätten skulle tillståndsprocessen i värsta fall kunna ta flera år. Detta skulle innebära en betydande risk för minskad investeringsvilja i bostäder, samhällsutveckling och renoveringar. I förlängningen kan det leda till dyrare bostäder eller att nödvändig upprustning och utveckling av befintliga hyresfastigheter inte kommer till stånd överhuvudtaget på grund av bristande finansiering.

– Utredarens egen undersökning visar att förvaltningen av hyresbostadsfastigheter är god. Att utredaren ändå föreslår ett återinförande av en hyresförvärvslag är obegripligt. Om förslagen blir verklighet skulle det innebära betydande rättsosäkerhet och ökade kostnader vid överlåtelser av hyresfastigheter. Vi står mitt i en byggkris. Det behövs investeringar i nya bostäder, samhällsutveckling och upprustning av utsatta områden. Fastighetsmarknaden behöver incitament och stabila regelverk, inte längre ledtider och ökad regelbörda, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

– Den förra hyresförvärvslagen avskaffades 2010 eftersom den var ineffektiv och svårtillämpad. Lagen kritiserades också för att vara ett ingrepp i äganderätten. Inga av dessa brister har läkts i utredarens förslag. Konsumentskyddet på hyresmarknaden är, och ska vara, starkt. Vid bristande förvaltning finns det redan idag skyddsregler för de boende i hyreslagen. Dessutom har bostadsförvaltningslagen nyligen försetts med skarpa verktyg för kommuner att ingripa mot eventuella brister. Använd dem i stället för att införa ett tungrott system som drabbar hela fastighetsmarknaden, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

Hyresgästföreningen har en helt annan syn på saken. Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen, välkomnar utredningsförslaget och menar att det kommer innebära en stor förbättring i arbetet mot kriminella och oseriösa köpare. Han säger till Hem & Hyra:

– Det är en väsentlig förändring att man inför kontroll av hyresvärdar som vill köpa fastigheter. Kommunerna kommer ha möjlighet att agera i större omfattning och kan få underlag från Hyresgästföreningen när de ska göra en bedömning av en hyresvärd. Men det kommer alltid finnas kryphål för oseriösa aktörer som till exempel använder sig av bulvaner.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.