Den bostadspolitiska debatten behöver en mångfald av röster

 

DEBATT | Carolina Fredblad är kritisk till Bostadspolitik.se:s utveckling och även chefredaktör Lennart Weiss kommentar kring att allmännyttan har blivit mindre.

Vi lever i utmanande tider, det förstår jag väl! I min roll, som fokuserar på hyresgästen och det nuvarande förhandlingssystemet, finner jag mig ofta undrande över varför den bostadspolitiska debatten är så ensidig. Bostadspolitik.se, som en gång var en plattform där många röster hördes, har nu förvandlats till enbart fastighetsägarnas forum.

Därför väljer jag att ofta utmana de inlägg som publiceras för att återställa balansen. Eftersom varje mynt har två sidor, måste vi se på bostadspolitiken ur olika perspektiv.

Jag har fördelen av att förstå fastighetsperspektivet samtidigt som jag är medveten om hyresgästens intressen och betydelsen av bruksvärdessystemet

Mina åsikter och tankar grundar sig dels på min erfarenhet från många år inom fastighetsbranschen från båda sidor av bordet, dels från min tid som hyresgäst. Jag har fördelen av att förstå fastighetsperspektivet samtidigt som jag är medveten om hyresgästens intressen och betydelsen av bruksvärdessystemet.

I bostadspolitikens diskussioner glöms det ofta bort att vi tidigare haft både marknadshyra och hyresreglering, och ingen av dem var helt tillfredsställande. Bruksvärdessystemet föddes som en kompromiss där båda sidors intressen vägs in vid hyressättningen.

Senast var det när jag hörde Lennart Weiss prata om allmännyttan och påstod att hyreshöjningarna var för låga, vilket i sin tur påstås ha lett till minskade bestånd och försäljningar. Det är en förenklad bild

Det gör mig sorgsen när jag hör dagens bostadspolitiska resonemang. Senast var det när jag hörde Lennart Weiss prata om allmännyttan och påstod att hyreshöjningarna var för låga, vilket i sin tur påstås ha lett till minskade bestånd och försäljningar. Det är en förenklad bild. Många kommuner som sålt sin allmännytta har eller har haft borgerligt styre, och deras fokus var/är inte alltid på hyresrätten. Utförsäljningarna tog fart efter 2006 års riksdagsval, när en borgerlig regering kom till makten. Kommuner hade frihet att sälja, och det var inte bara på grund av låga hyreshöjningar. Varför diskuteras inte detta? Det som verkar glömts bort var att hyresutvecklingen i Sverige har sedan 1979 legat högre än det genomsnittliga KPI (Källa SCB).

Vad vi däremot kan se är att ett borgerligt styre innebär att den ägda boendeformen har fått ett större fokus och att agendan också har varit att få in fler privata hyresvärdar på marknaden för att skapa större konkurrens. Borde inte detta också belysas i debatten?  Varför nämns inte skälet att kommunerna kan behöva frigöra kapital för att finansiera andra projekt eller minska skuldsättningen men som inte berör fastighetsbestånden?

Och frälsarkransen som Weiss nämner att Hyresgästföreningen väntar på. Den finns men den missar en boendeform. Hyresrätten!

Det är viktigt i debatten att poängtera att anledningarna till en minskad allmännytta kan vara många. Allt varierar från kommun till kommun och påverkas av lokala förhållanden och politiska beslut.

Debatten verkar alltför ensidig, där var och en ropar vad de själva vill höra. Hyresrätten, den boendeform som Hyresgästföreningen företräder, förtjänar uppmärksamhet och röster som inte bara kommer från ett håll.

Och frälsarkransen som Weiss nämner att Hyresgästföreningen väntar på. Den finns men den missar en boendeform. Hyresrätten!

Till dem som hyr sin bostad utgår inget stöd för renoveringar

Häromdagen presenterade regeringen ett utökat stöd till dem som äger sin bostad. Man utökar det befintliga stödet till 13 miljarder nästa år för att kunna utföra renoveringar i sin bostad. Till dem som hyr sin bostad utgår inget stöd för renoveringar, ingen oro finns för de hyresgäster som tvingas flytta efter renovering eftersom inget statligt stöd utbetalas till renoveringsbehov för hyresrätter.

Nästa år kommer det även att införas ett nytt statligt stöd för att främja ägande av småhus. Återigen är det subventioner som gynnar dem som äger sina bostäder. Men frågan som uppstår är: Var finns det statliga stödet för hyresrätterna? Trots den ökande efterfrågan på hyresbostäder har investeringsstödet avskaffats. Ett stöd vars syfte var att främja bostadsbyggandet för hyrt boende och en möjlighet till att bygga nytt till rimliga hyror. Ja, vad är då en rimlig hyra kommer säkert flera säga. En rimlig hyra för mig, är en hyra som riktar sig till mångfalden i vårt Sverige. Där jag och du, våra äldre och våra barn ska kunna ha råd att bo.

Dessa stöd och även ränteavdragen till dem som äger försvaras med att man vill underlätta för dem som äger sin bostad i dessa svåra tider. Men något stöd som underlättar de med hyrd bostad i dessa svåra tider finns inte.

Varför är det hyresgästerna som jagas i debatten om att betala för lite, bo för stort och vara ansvariga för slitage och renoverings- samt underhållsbehov?

När det nu satsas miljarder i stöd till människor som äger sin bostad och samtidigt inte till hyresgäster, uppstår frågan: Varför är det hyresgästerna som jagas i debatten om att betala för lite, bo för stort och vara ansvariga för slitage och renoverings- samt underhållsbehov?

I den bostadspolitiska debatten har påståenden som att hyresrätten redan är subventionerad framförts. Men vad menar man egentligen då? Är det för att marknadshyra inte får härja i vårt Sverige i rådande bostadsbrist och att där den mest kapitalstarka ska få välja och vraka före alla de andra människor som kanske redan bor eller söker ett hem?

Är inte hyresgäster också medborgare?

Slutligen, fram till nu har en av de bästa investeringarna i världen varit ägande av hyresrätter i Sverige, då hyrorna har ökat i en rasande takt. Vi har också ett flertal exempel på personer som blivit miljardärer genom sina fastighetsbolag, samtidigt som det förekommer att hyresgäster får sin hyra ökad med hundra procent med renovräkningar till följd.
Glöm inte att hyrorna inte bara höjs årligen utan också efter renovering, tillval och ombyggnation.

Carolina Fredblad
Förhandlare på Hyresgästföreningen, med lång erfarenhet från fastighetsbranschen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.