Nu får vi se till att faktiskt börja samtala och samarbeta

LEDARE | Ska bostadsbyggandet komma igång fungerar det inte att bara stå i varsin ringhörna och peka på sina egna kalkyler.
Krisinsikt måste till, hos alla parter, och intresse för att förstå och ta in branschens verklighet.
Låt Business Arena bli en arena för konstruktiva samtal och lösningar.

Stockholmsregionen är motorn i svensk tillväxt enligt Region Stockholm, och står sig mycket väl i den internationella konkurrensen. Något regionen pekar på är dock att vi inte kan ta regionens nuvarande styrkor för givna. Befolkningstillväxten är idag en av dessa styrkor och därför blir en av nyckelfrågorna, för att kunna bibehålla styrkan, att lösa den långsiktiga bostadsförsörjningen. Andra styrkor är att kunna fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer för människor att bo och leva i samtidigt som de regionala grundförutsättningarna för tillväxt fortsätter att stärkas. I detta ryms en väl fungerande bostadsmarknad, som möter såväl behov som efterfrågan. Löses inte denna grundproblematik, kommer inte Stockholmsregionen, eller någon annan region i Sverige heller för den delen, stå sig i den internationella konkurrensen.

Jag är allvarligt oroad över den situation vi befinner oss i idag och krisinsikten har inte till fullo landat hos tjänstepersoner och politiker

I veckan går Business Arena Stockholm av stapeln och branschens företrädare och kommunerna möts igen. Agendan är till synes självklar för alla närvarande men jag hoppas innerligt att samtalen blir konstruktiva och leder till lösningar, som stegvis tar oss några steg på vägen ur detta drastiska läge. Jag är en positiv person men jag är inte helt övertygad om att vi når dit innan krisen är ett totalt faktum. Jag är allvarligt oroad över den situation vi befinner oss i idag och krisinsikten har inte till fullo landat hos tjänstepersoner och politiker. Vi måste våga ha ärliga samtal om detta. Jag har sagt det förr och säger det igen; att fastna i varsin ringhörna och peka på enbart sin egen kalkyl och sin egen ambition är inte hållbart. Nya anpassade affärsmodeller med tydligare riskfördelning behövs. Jag delger gärna kommuner våra erfarenheter, vad vi har gjort och vad vi faktiskt gör för att få saker att hända. Men då måste det också finnas intresse att förstå, reflektera och ta in branschens verklighet.

Regeringen har aviserat tre åtgärder i budgeten för att stimulans. Vällovliga förslag men inte tillräckliga i den svåra situation som bostadsutvecklare och hushåll befinner sig i. Flertalet rapporter, bland andra Veidekkes, visar att hushållens köpkraft har halverats den senaste tiden – förutom de uppenbara problem som aviserats i tidigare ledare här på Bostadspolitik.se som omöjliggör att bostadsutvecklarnas kan få i gång projekt.

Vi i branschen har aviserat att vi finns tillgängliga, jag menar att vi tagit på oss ledartröjan

Det jag önskar är fördjupade samtal och krisinsikt som leder till konstruktiva lösningar. Det har många av oss påpekat gång efter annan. Vi kan inte påverka vare sig prisutvecklingen på bostäder eller ränteläget; efterfrågan styr priset och penningpolitiken avgör räntan. Det finns dock ett flertal parametrar vi kan påverka för att möjliggöra ett bostadsbyggande, och vi gör det gärna. Vi i branschen har aviserat att vi finns tillgängliga, jag menar att vi tagit på oss ledartröjan. Få är dock de gånger min telefon ringt med just det ärendet högst upp på listan. Ring gärna, jag svarar.

Lina Brantemark
Redaktionsmedlem, Bostadspolitik.se
Affärsutvecklingschef, Obos Kärnhem och Obos Nya Hem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.