Kopsch: Sälj de kommunala bostadsbolagen

Antingen borde de kommunala bostadsbestånden säljas, eller så borde kommunerna använda bostäderna till socialt utsatta. Det skriver Fredrik Kopsch, chefekonom Timbro, i en replik till Hyresgästföreningen på Altinget.

Nyligen skrev Hyresgästföreningens Martin Hofverberg och Karin Lindeberg ett debattinlägg på Altinget under rubriken ”Bostadspolitiken måste sluta urholka allmännyttan” och efterlyste åtgärder för att stärka allmännyttan.

Timbros chefsekonom Fredrik Kopsch tycker tvärtom – han menar att de stora offentliga bostadsbestånden med dagens marknadsmässiga förutsättningar har spelat ut sin roll.

De borde antingen säljas och innebära ”sänkta kommunalskatter, mer resurser till skola, vård och omsorg eller ny infrastruktur.”

Han skriver vidare:

”Det andra alternativet är att kommuner säljer en större andel men också får möjlighet att använda sitt bostadsbestånd för att hjälpa de få hushåll som inte klarar sig själva på marknaden. I stället för att som idag upplåta bostäder åt personer som köat längst, skulle kommuner kunna ge förtur åt exempelvis barnfamiljer med låga inkomster och svag koppling till arbetsmarknaden. När bostaden är säkrad kommer föräldrarna att kunna fokusera på annat i livet, som att skaffa bättre arbeten eller utbilda sig.”

”Det är dags att överge tanken om en generell bostadspolitik där det offentliga, genom ”allmännyttan”, tar ett stort ansvar. I stället måste vi ta chansen att använda de bestånd som byggts upp för att göra faktisk nytta och hjälpa de som inte klarar sig själva.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.