En snubbeltråd i PBL som inte gynnar bostadsbyggandet

DEBATT | Bygglov som beviljades under de goda tiderna, men där krisen tvingade byggherrarna att skjuta fram planerna, löper ut nu. Fredrik von Platen vill inte att nya bygglov ska behöva sökas. Ett regeringsbemyndigande till Boverket skulle lösa problemet, skriver han.

Bygglov som beviljades hösten 2021, som inte hann att resultera i byggstart inom två år, på grund av den kostnadsosäkerhet som uppstod vid krigsutbrottet i februari 2022, är snart inte giltiga längre. Beviljade bygglov för bostäder i landet var då hyfsat stort, uppmuntrat av fortfarande låga räntor och god efterfrågan. Efter februari 2022 steg räntan, byggmaterial- och energipriserna rusade i höjden. Luften gick ur bostadsbyggandet.

Standardsvaret från en byggnadsnämnd ger vi handen att nytt bygglov måste sökas, nya ställningstaganden kan komma att göras från kommunens sida och nya bygglovsavgifter ska erläggas

Bostadsbyggare som idag försöker förlänga bygglovet, eftersom de inte kom igång kan inte göra det på grund av vad som stadgas i PBL 9 kap. 43§, vilket kommunens byggnadsnämnd måste följa. Trots att detaljplans genomförandetid inte har gått ut. Standardsvaret från en byggnadsnämnd ger vi handen att nytt bygglov måste sökas, nya ställningstaganden kan komma att göras från kommunens sida och nya bygglovsavgifter ska erläggas. Avgiften är väl inte så betungande – kanske någon procent på den framtida boendekostnaden – men det hela är exempel på irriterande byråkratiska hinder som reses i form av att grannar återigen kan förlänga processen genom överklaganden med mera. Tid är pengar brukar man säga. Att bygga bostäder ska inte behöva hejdas av att byggare tappar sugen och måste starta på nytt med avtalsskrivande med banker och bostadsköpare etcetera.

Ett förslag: Vi har inte bara PBL, utan även en Plan- och byggförordning. Skulle inte Regeringen kunna ge Boverket ett bemyndigande enligt PBF 10 kap att fixa till något ”tidsbegränsat” som löser just det här problemet? Det skulle därtill avlasta kommunerna.

Fredrik von Platen
Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig bostäder hos SPF-seniorerna

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bra skrivet av Fredrik von Platen! Allt som sparar arbete och tid i byråkratin och byggprocessen måste välkomnas.
    Per Linder

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.