Högsta höjningen av fjärrvärmepriset på nära 30 år

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt åtta procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Allra mest höjer Solör Bioenergi i Falköping där priset stigit med närmare 32 procent sedan 2022. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningarna. Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 8 procent men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.

I Falköping höjer Solör Bioenergi fjärrvärmepriset med 31,9 procent, tätt följt av Eda energi som höjer priset med 29,6 procent och Bromölla Fjärrvärme med 28,9 procent. Bland de större bolagen är det Eon som höjt mest med i snitt 14 procent, medan Vattenfall höjt med i snitt 3,6 procent.

I Falköping har priserna höjts mest i landet, med nästan 32 procent.

Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 76 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Närmare en tredjedel av alla fjärrvärmebolag höjer sina priser med tio procent eller mer. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, hållbarhetschef på HSB och ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Storfors har högst fjärrvärmepriser

Dyrast är fjärrvärmen i Storfors där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen, vilket även fjärrvärmen i Nordanstig gjort. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, säger Louise Wall.

Fakta fjärrvärmepriser:

Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015.) Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms.

Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.