Låg efterfrågan: Moelven Byggmodul varslar 100 medarbetare

Moelven Byggmodul AB varslar om 100 medarbetare om uppsägning, beroende på vikande efterfrågan och därmed lägre behov av främst projekteringsresurser och personal inom tillverkning.

– Det är oerhört tråkigt att behöva ge ett sånt här besked till våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Tyvärr ser vi en svag marknad framåt och att nya projekt inte kommer in i tillräckligt hög takt. Detta gör att vi i början på nästa år, baserat på den informationen vi har nu, tyvärr inte har nog med arbete till vår personal, säger Henrik Asp, vd för Moelven Byggmodul AB.

Av de 100 varslade är 80 kollektivanställda i Säffle och 20 tjänstemän på Moelvens olika orter. Flest tjänstemän berörs i Sandsjöfors där företaget på sikt avser att avveckla projekteringen och koncentrera den till Värmland som ligger närmare produktionsmiljön.

– Vår produkt är konjunkturkänslig och i det här fallet ser vi att exempelvis bostadsprojekt drabbas av tiden vi nu är inne i med inflation och stigande räntor. Även marknaden för hyrmoduler är svag. Vi har klarat oss ganska länge hittills och har anpassat oss, exempelvis genom att dra ner på kvällsskift och nattskift, säger Asp.

Reducerar takten 

Moelven Byggmodul informerade förra veckan om att avsluta samarbetet med merparten inhyrda bemanningsföretag och firmor.

– I dagsläget är beläggningen relativt god i fabrikerna fram till slutet av året, men givet att vi inte har bekräftade affärer för 2024, så behöver vi agera redan nu. Genom att reducera takten så anpassar vi produktionskapaciteten på ett sätt som gör att vi har produktion under en längre tid, säger Asp.

Redo när det vänder 

Trots utmanande tider har Henrik Asp förhoppningar om att marknaden kommer vända.

– Vi jobbar för att kunna säkerställa en snabb produktionsökning när marknaden vänder. Vår ambition är att fortsätta bygga ett ännu starkare Byggmodul på längre sikt. Hållbart byggande i trä är en växande marknad, det är vi säkra på. Tyvärr är marknaden svag för tillfället, men förr eller senare kommer det vända.

Enligt hemsidan har Moelven Byggmodul cirka 500 anställda och omsätter 1,7 miljarder kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.