Trepartsöverenskommelsen – en gemensam vägledning införs

Första året med Trepartsöverenskommelsen tog de olika parterna fram egna vägledningar, vilket kan förklara att överenskommelsen inte blev den framgång parterna hade hoppats på.
Inför de kommande förhandlingarna har en gemensam vägledning tagits fram.

De tre parterna – Anders Holmestig från Fastighetsägarna, Marie Linder från Hyresgästföreningen och Anders Nordstrand från Sveriges Allmännytta – presenterade den nya Trepartsöverenskommelsen på tisdagen.

– Att vi nu har en gemensam vägledning som alla har skrivit under är en styrka för trepartsöverenskommelsen. Samtidigt ska vi inte sticka under stolen med att det även fortsatt kommer att bli besvärliga förhandlingar, sa Anders Nordstrand.

Marie Linder ville även understryka att det fortsatt är lokala förhandlingar som gäller.

– Men den gemensamma vägledningen ska ligga till grund, sa hon.

Anders Nordstrand:

– Vi förstod att det här skulle ta tid, det var därför vi valde att skriva ett avtal som gäller till 2026 och att vi skulle utvärdera efter varje år. Samtidigt hade det gått lättare om vi fortsatt hade haft låga räntor och låg inflation. Men vi var inte ensamma i samhället om att ha blivit tagna på sängen av styrkan i den ekonomiska trenden.

Vägledningen går i korta drag ut på att underlag kring de fem olika faktorerna – Förvaltning och underhåll, taxor och avgifter, räntor, BNP(BNP per capita) och inflation (KPIF-H) – i överenskommelsen ska hämtas in från oberoende parter – därefter ska chefsekonomerna enas om faktorerna inför förhandlingarna. Hur räntefaktorn och effektiviseringar ska vägas in, har utretts av chefsekonomerna.

Vägledningen kompletteras med frågor och svar på den nya hemsidan treparten.se.

De lokala förhandlingarna ska sedan ske i tre steg – en kvantitativ beräkning och två steg av kvalitativa bedömningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.