SBAB: Något minskad optimism om bostadspriserna

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Detta enligt SBAB:s nya Housing Price Expectations – HPE.

SBAB har, via Kantar Sifo, frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. Undersökningen genomfördes i slutet av augusti. Indextalet HPE som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser. 31 procent av de svarande tror på stigande priser medan 21 procent tror på fallande. 36 procent av de svarande tror dock att priserna kommer att stå stilla. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 67 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta medan 22 procent anger sjunkande bostadsräntor.

null– Bostadsägarna har en rätt splittrad bild av prisernas utveckling framöver. Nästan fyra av tio spår stillastående priser samtidigt som det är en större andel som tror på stigande än fallande priser. Det är inte helt förvånande, med tanke på att det fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer i den mer allmänekonomiska utvecklingen kring bland annat inflationsutsikterna och ränteläget, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Majoritet tror på stigande priser på tre års sikt

På tre års sikt är det 51 procent som tror på stigande priser varav den stora majoriteten spår en ökning på maximalt 10 procent. Endast 7 procent tror på fallande priser medan 22 procent spår stillastående priser på samma horisont. Bland de som tror på stigande priser anges ett högt efterfrågetryck följt av fallande räntor, som skäl för bedömningen. 

Fortsatt oro för negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser

73 procent av de svarande bedömer att kraftigt stigande energipriser skulle kunna påverka priserna negativt – en nedgång från 76 procent från årets andra kvartal. 25 procent svarar att priserna då kommer att påverkas i hög grad och 48 procent i mindre grad.

– Även om det fortfarande verkar finnas en utbredd oro om påverkan på bostadspriserna om elpriserna skulle stiga markant framöver, så har den oron minskat lite grann i våra två senaste undersökningar. Det speglar nog de senaste månadernas faktiska nedgång i elpriserna, säger Robert Boije. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.