Tre budgetnyheter – Persson och Weiss besvikna: ”Krisinsikt saknas – om det inte kommer fler budgetbesked”

Finansminister Elisabeth Svantesson och bostadsminister Andreas Carlson presenterade tre budgetnyheter kring bostadspolitiken på måndagsförmiddagen.
Bostadspolitik.se:s experter är besvikna. Kent Persson menar att beskeden tyder på att regeringen saknar krisinsikt och Lennart Weiss säger att det borde komma fler åtgärder i budgeten – ”om detta är allt som kommer så är det ett stort fiasko”.

 

Läs regeringens pressmeddelande och se presentationen här.

Taket för ROT-avdraget – och även RUT-avdraget – höjs till 75 000 kronor per person och år, en satsning på en miljard kronor.

– ROT-avdraget görs mer generöst. Det här är en åtgärd som efterfrågas av branschen och som kommer att ha effekt i det tuffa ekonomiska läget. Jag vill också understryka betydelsen av detta: Under finanskrisen försvann mycket kompetens från byggsektorn som inte fanns kvar när konjunkturen vände. Genom att höja taket i ROT förväntar vi oss att efterfrågan på ROT-arbeten kommer att öka, och skapa arbetstillfällen. Det här främjar sysselsättningen i byggbranschen i en svår tid, så att arbetskraften finns kvar när konjunkturen vänder, säger Andreas Carlson.

Stimulans för omvandling

Regeringen inför en planeringsstimulans för omvandling av lokaler till bostäder. Den ligger på 20 miljoner kronor för 2024 och 25 miljoner för 2025 och 2026.

– Det omvandlas ungefär 2 500 bostäder årligen och vi förväntas oss att den siffran kommer att öka. Den exakta utformningen av förslaget får vi återkomma till.

Stimulans för småhusplaner

Regeringen inför också en planeringsstimulans till kommunerna för planläggning av småhus. Den ligger på 60 miljoner kronor 2024 och 75 miljoner för 2025 och 2026.

– Fler ska kunna förverkliga sin dröm om att bo i villa eller småhus. Många kommuner vill bygga ett stort antal bostäder och planerar därför i första hand för flerbostadshus. Regeringen menar att det behövs ekonomiska incitament för att planlägga småhusbebyggelse. Det här är en bonus som går direkt till kommunerna för att möjliggöra fler småhus, säger Andreas Carlson.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommenterar:

– Frågan är om detta är vad regeringen kommer med i budgeten eller om det kommer att komma något mer? Om detta är allt de kommer med så är det en stor fiaskostämpel, men de har regeringen skedmatar ju allmänheten och media med nyheter så vi får hoppas att det kommer mer.

Förslagen i sig är bra, menar Lennart Weiss, men i det nuvarande krisläget behövs helt andra åtgärder.

– ROT stimulerar byggservicesektorn och motverkar svartarbete. Ombyggnationer är bra och kan betyda en del främst i Stockholm och Göteborg och stödet till planprocesser för småhus är relevant och bra. Men inga av de här åtgärderna träffar branschens huvudproblem.

– Projektutvecklare, fastighetsbolag, småhusproducenter och arkitekter genomgår ett stålbad, och de aktörerna gynnas inte speciellt mycket av de här åtgärderna. ROT gynnar byggservicesektorn men det är en annan del av byggsektorn än den som har stora problem nu.

– Med de här frågorna adresserar regeringen frågor som finns ute i marginalen, men de missar de stora problemen. Vi får hoppas att regeringen återkommer före budgeten med någon typ av riktad åtgärd för att stimulera tillgången till kapital eller som sänker kostnaderna så att byggkalkylerna kan gå ihop.

Kent Persson.

Även Bostadspolitik.se:s Kent Persson är besviken:
– Regeringens besked är en besvikelse och satsningarna kommer inte underlätta för bostadsbyggandet av hyresrätter på vare sig kort eller lång sikt. Tyvärr visar det här att regeringen ännu inte har krisinsikt i hur djup krisen är för bostadsbyggandet, säger Kent Persson.

– Ska byggandet av nya hyresrätter komma i gång igen krävs strukturella reformer, som ett införande av fri hyressättning av nyproducerade hyresrätter. Bostadsbyggandet har fallit kraftigt och fort. Just nu och framåt är det en ekonomisk förlust att investera i nyproduktion av hyresrätter.  Inget tyder på att en vändning av bostadsbyggandet kommer ske snabbt, tvärtom tyder allting på att krisen blir långvarig.  En långvarig bostadskris kommer leda till större samhällsproblem där tillväxten kommer drabbas. Utan en fungerande bostadsförsörjning kan man inte flytta till jobb eller studier. Därför måste det nu komma strukturella reformer som löser samhällsproblemen. Dagens besked gör inte det.

­– Det saknas långsiktighet och förutsägbarhet för såväl hyressättningen som de årliga hyresjusteringarna för nyproduktionen. Det effektivaste sättet att lösa problemen är att införa fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skapar förutsägbarhet för både fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom finns det redan en färdig utredning för det, vilket innebär att regeringen skulle snabbt kunna få på plats fungerande hyressättning för nyproduktionen och det skulle leda till ett ökat byggande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.