Veckans Aktuellt v36: Skamligt att bostadsbidraget är så lågt

VECKANS AKTUELLT | Problematiken kring inköps påverkan på mänskliga rättigheter är oerhört komplex och behöver lyftas till branschnivå. Riksbanken behöver ta till sig av kritiken om inte deras mandat ska ifrågasättas, men det finns hopp om att Erik Thedéen är mer ödmjuk än sin företrädare, menar vår expertkommentator Lennart Weiss som håller med Hyresgästföreningen om att bostadsbidragen behöver höjas – men han tycker också att Hyresgästföreningen bortser från allmännyttans stora problem när de lyfter det faktum att allmännyttan blir mindre. Lennart Weiss uppmanar alla att läsa Jan Jörnmarks nya rapport som fullständigt sågar den svenska bostadspolitiken mellan 1940- och 1990-talen och vad den lett fram till.

Anna Bellman programleder Veckans Aktuellt.

”Så byggs barnarbete och miljöbrott in i svenska hus” är rubriken på en stor genomgång som Byggindustrin har gjort kring att byggbranschen har dålig koll på sina inköps påverkan på mänskliga rättigheter och miljöbrott.EU arbetar med flera förslag som kan innebära lagkrav på företag att ta ansvar och Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige, menar att byggbranschen är en av de sämsta branscherna. ETI står för Ethical Trading Initiative, och ambitionen är att samla aktörer som vill gå i bräschen för att säkerställa etiskt riktiga inköp. Men sedan ETI Sverige etablerades 2021 har man inte lyckats få med sig ett enda bolag inom byggsektorn…

– Till att börja med kan jag säga att ETI aldrig har kontaktat Veidekke, så i någon mån faller detta tillbaka på den själva, säger Lennart Weiss i podden.

– När det gäller problemanalysen så delar jag den, men om byggbranschen är en av de värsta sektorerna så är det även en av de mest komplexa. Det handlar om ansvar ända in till råvarorna: Om vi tar en elsladd, så innehåller den koppar som är bruten i Kongo – hur säkerställer vi att det inte ligger barnarbete bakom den? Det är svårt att hantera som inköpare i Sverige.

– Det här är en extremt komplex fråga som jag inte tror ska hanteras på företagsnivån. Den borde lyftas till branschnivå – min uppmaning till ETI är att de kontaktar Byggföretagen, Installationsföretagen och så vidare. Det här måste hanteras på generell nivå, annars blir det bara någon typ av white washing.

Delar kritiken av Byggföretagens rapport

En besläktad fråga är ju arbetslivskriminaliteten – Byggföretagen gjorde tidigare i augusti en rapport kring detta. De kallade det för ”Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser”. 1 000 byggarbetsplatser hade kontrollerats. Men: Arbetsplatsbesöken som ligger till grund för rapporten var annonserade i förväg, vilket flera riktar skarp kritik emot.

– Jag skrev en krönika i Byggvärlden om det där, och var medvetet diplomatisk i krönikan. Delar av formuleringarna från Byggföretagen var riktiga klavertramp.

– Den här undersökningen fångar ett lager av kriminaliteten men missar andra. Att gå ut med att det här visar att branschens problem inte är så stora som man trott – det var ofattbart dumt, där delar jag kritikernas uppfattning.

Riksbanken behöver skärpa sig

Riksbanken har fått skarp kritik från akademiskt håll i veckan, från både professor Bo Rothstein och nationalekonomerna Fredrik NG Andersson och Lars Jonung.

– Det här är ytterligare inlägg i raden av alla som ifrågasätter Riksbankens allsidighet. De behöver skärpa sig. Vi är inte i det läget nu, att sjävständigheten ifrågasätts på riktigt, men vi kan hamna där.

–  Jag tror ändå att Erik Thedéen kommer att vara en bättre riksbankschef än Stefan Ingves, som när han inte fick det fulla uppdraget att sköta makrotillsynen, satte sig på tvären och bara fokuserade på inflationen och förde den huvudlösa politiken med minusräntor som biter oss i svansen nu. Jag tror att vi kommer att få se mindre av den halsstarrigheten med Thedéen, som inte är lika prestigefylld som person.

Bostadsbidraget är skamligt lågt

Hyresgästföreningen kom i veckan med en rapport som bland annat behandlar bostadsbidraget. HGF menar till att börja med att bidraget är alldeles för lågt och inte har hängt med i kostnadsutvecklingen, vilket gör att allt färre är berättigade till bidrag; 1997 fick 8 procent av hushållen bostadsbidrag, i dag är siffran 4 procent.

En annan aspekt de lyfter är att 37 procent av dem som fick bidrag 2021 blev återbetalningsskyldiga. Detta beror bl a på att hushållen själva ska uppge en uppskattning av sin årsinkomst, vilket för många hushåll är ”väldigt svårt”, enligt HGF.

För sammanboende hushåll var det år 2021 så många som 48 procent som förväntades bli återbetalningsskyldiga…

– När det gäller nivån på bostadsbidragen så håller jag med Hyresgästföreningen, de har inte i närheten återställts till de nivåer som var före sänkningarna i samband med budgetsaneringarna på 90-talet. Det bostadssociala ansvaret har liksom flyttats från samhället till branschen, vilket är absurt. Ytterst måste de svagastes behov säkerställas av samhället, och bostadsbidraget är en grundbult där, det är skamligt att bostadsbidraget är så klent.

Missar frågan om varför allmännyttan blir mindre

HGF konstaterar också att allmännyttan blir mindre. Den utgjorde 25 procent av bostadsmarknaden i början av 90-talet i dag 16 procent.
– De allmännyttiga bostadsbolagen är inte bara uppskattade hyresvärdar åt tusentals hyresgäster, de är också ett av våra mest kraftfulla bostadssociala verktyg som nu sakta monteras ner, säger Olof Karlsson, utredare på Hyresgästföreningen och rapportförfattare till Hyresgästernas lägesrapport.

Lennart Weiss:

– Allmänt så spelar hyresrätten en viktig roll och allmännyttan tar utan tvekan mer socialt ansvar än den privata sektorn generellt. Allmännyttan kan också vara en motor i bostadsbyggandet, men Hyresgästföreningen missar en viktig fråga här och det är varför allmännyttan minskar:

– Den minskar till följd av hur de hanterar sin intäktssida. Hyresökningarna har varit för låga så de är underfinansierade och klarar inte av drift och underhåll. Därför har de valt att sälja fastigheter. Alterbativet är att höja hyrorna i takt med att beståndet för underhållsbehov, eller komma på andra lösningar. Att tro att staten ska komma med en frälsarkrans är svårt att tro. Det handlar snarare om att få bruksvärdessystemet att fungera så att hyrorna kan räknas upp. För dem som inte klarar hyrorna måste det finnas fungerande bostadsbidrag.

Jörnmark sågar 50 års bostadspolitik

Jan Jörnmark skriver den här veckan en krönika som fullständigt sågar den svenska bostadspolitiken mellan 1940- och 1990-talen och som ger en viktig förklaring till att bostadspriserna har stigit väldigt mycket i storstäderna medan de inte alls har hängt med på landsbygden. Det byggdes helt enkelt alldeles för lite i storstäderna och för mycket på landsbygden under den här perioden – I kommuner med färre än 30 000 invånare byggdes det under en period 3,5 bostäder för varje inflyttad person – i storstadsområdena byggdes det 0,5 bostad per inflyttad.

– Jag var inkallad som kommentator på Ratio när rapporten han refererar till presenterades och det är en välskrivning rapport som har förutsättningar för att bli ett klassiskt inlägg i debatten om svensk bostadsmarknad.

– Det finns i dag de som drömmer sig tillbaka till politiken före systemskiftet på 90-talet. De som hoppas på det borde läsa Jörnmarks text.

Arbetslösa får hyra för en krona

Jörnmark menar att det byggdes alldeles för lite i storstäderna och för mycket i glesbygden. Som i Laxå… Där erbjuder nu det kommunala bostadsbolaget Laxåhem bostäder till arbetslösa för en månadshyra på en krona. Motkravet är att de går en utbildning och förhoppningen är att de ska få jobb och sedan bli kvar och betala skatt och en normal hyra i Laxå.

– Det är väl vällovligt ur ett bostadsocialt och socialpolitiskt perspektiv. Jag bara funderar på hur det fungerar fastighetsekonomiskt, vad händer med det kommunala bolagets balansräkning? Men det handlar väl rimligtvis om ett fåtal individer och är väl en hjälp till kommunens socialförvaltning. Har man utrymma att göra det här så är det väl utmärkt.

Bopol Live till Göteborg!

Veckans Aktuellt avslutas med nyheten om att Bopol Live nu kommer till Göteborg, den 28 november.

– Jag ser verkligen fram emot det eventet. Landets framsida har delvis andra problem än Stockholm. Det ska bli mycket intressant att möta Göteborgsaktörerna och genomföra det här enligt vårt Bopol Live-koncept.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.