Ny rapport: Flerdubblade markpriser bakom ökande priser

Priset för att producera en hyresrätt har ökat med 132 procent på två decennier. Allra mest ökar markpriserna, visar en ny rapport från Sveriges Allmännytta.
– Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan tre gånger mer än byggpriset, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

I den nya marknadsrapporten – läs rapporten här –  analyseras statistik från SCB om prisutvecklingen i flerbostadshus under 21 år. Rapporten fokuserar på produktionspriset, som består av byggpris plus markpris.

– Byggpriset påverkas till stor del av hur byggmarknaden prissätter en byggentreprenad, medan markpriset påverkas både av värdet på själva marken och av kommunala avgifter, krav och processer, konstaterar Sofia Hansdotter.

Slutsatsen i rapporten är att det är markpriset som ökat snabbast. Hyresrättens markpris har under perioden stigit med 317 procent medan byggpriset ökat med 116 procent.

Markprisets andel växer

Markprisets andel av produktionspriset har ökat ända gradvis sedan mitten av 2000-talet. Markpriskurvan gjorde en dipp kring 2018, men har sedan dess stigit brant uppåt igen.

– Det accelererande markpriset är en betydande orsak till de galopperande produktionspriserna i byggandet. Och det höga markpriset gör ju i slutänden att det blir dyrare att bo, säger hon.

Utvecklingen av hyresrättens produktionspris jämförs i rapporten med bostadsrättens. För bostadsrätten syns samma trend men ännu starkare: för bostadsrätten har markpriset ökat med 370 procent under de jämförda åren, och byggpriset med 150 procent.

Fyra orsaker till höjda markpriser

Marknadsrapporten listar fyra huvudsakliga skäl till att markpriserna ökat så mycket:

 1. Högtryck på bostadsmarknaden.
 2. Brist på byggbar mark.
 3. Långa bygglovsprocesser.
 4. Ökande anläggningskostnader.

– I markpriset ingår arbetsprocesser hos både byggherrar och kommuner som kostar pengar och tid, till exempel ineffektiva lovprocesser och kommunala särkrav i form av exploateringskostnader för mark och vägar, säger Sofia Hansdotter.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, oroas av utvecklingen med stigande mark- och byggpriser.

– Våra medlemsföretag tvingas nu sätta nu stopp för bygge efter bygge. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ta ut hyror på de nivåer som skulle krävas. Och om företagen bygger ändå riskerar de att stå med tomma lägenheter, vilket blir väldigt kostsamt.

Sex åtgärder

I rapporten föreslås sex åtgärder som skulle kunna stimulera byggandet och sänka priset:

 1. En aktiv kommunal bostadspolitik
 2. Skapa byggbar mark till rimliga priser
 3. Avstå från kommunala särkrav
 4. Skapa flexibla detaljplaner
 5. Inför typgodkännande av standardiserade hus
 6. Undanta allmännyttan från LOU

I rapporten jämförs också byggpriser och markpriser för allmännyttiga respektive privata hyresvärdar. Här syns skillnader för vad allmännyttiga och privata bostadsföretag betalar för marken, men det varierar mellan de fyra kommunstorlekstyperna (storstäder, storstadsnära kommuner, större städer samt mindre städer och landsbygd).

Något tydligare är skillnaden för byggpriset, där statistiken visar att allmännyttan betalar uppåt 5 000 kronor mer per kvadratmeter i mindre städer och i storstäder.

–  Skillnaden skulle kunna tolkas som en konsekvens av att allmännyttan lyder under lagen om offentlig upphandling, som kan fördyra processen i både tid och pengar, säger Anders Nordstrand .

Läs mer om analysen och förslagen i rapporten här.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Några åtgärder som rapporten föreslår är att ”skapa byggbar mark till rimliga priser” samt att ”förkorta långa bygglovsprocesser”.
  Innebär att bostadsutvecklaren ska kunna förvärva kommunal mark till rimligt (rabatterat) pris. Kommer detta att medföra lägre produktionspris och i slutändan lägre insatser för bostadsrättsköparen?

  Låt oss anta att utvecklaren ska bygga bostadsrätter i område X i storstaden. Här styrs marknadspriset av andrahandsförsäljning på bostadsrättsmarknaden. Kommunen erbjuder utvecklaren att köpa mark till ”rimligt” pris. Kommer produktionspriset då reduceras?

  Utvecklarens interimsstyrelse anpassar i stället produktionspris till framtida, rådande marknadspris på andrahandsmarknaden i område X.
  Från det att fastigheten förvärvats av utvecklaren kan det ta minst 6 år innan byggnationen står klar, på grund av långa handläggningstider. Fastigheten hinner omtaxeras 2–3 gånger före försäljning/upplåtelse/inflyttning. Denna upptaxering av markvärdet tillhör utvecklaren, som kan sälja fastigheten med god vinst till sin interimsstyrelse när den ekonomiska planen registreras och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

  Föreslagna åtgärder var för sig eller tillsammans leder då till ännu högre vinst, snarare än till ett rimligare pris för bostadsrättskonsumenten?

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.