Där människan är svag ska samhället stå starkt – nu lämnas de svagaste utanför

LEDARE | När bostadsbyggandet kraschar är det de mest sårbara som drabbas värst.
Sällan har behovet av bostadspolitiska reformer varit så stort som nu.
Det handlar om att underlätta för både ägt och hyrt boende – och om en social bostadspolitik värd namnet.

Där människan är svag ska samhället stå starkt. Det är med gemensamma krafter vi kan stötta och hjälpa enskilda människor som hamnar i en tillfällig eller långvarig kris. För ett civiliserat och modernt välfärdssamhälle är det just den gemensamma styrkan att kunna hjälpa varandra som är en av huvuduppgifterna. De politiska alternativen kan, byggt på sina ideologier, ha olika utgångspunkter kring hur stöden ska utformas och genomföras. Men gemensamt finns synen att ett välfärdssamhälle långsiktigt ska kunna skapa trygghet i situationer när människan är utsatt.

När bostadsmarknaden fungerar dåligt och nyproduktionen av bostäder stannar av kommer till sist de som har störst behov att drabbas hårdast

Att kunna känna trygghet i var man ska bo är en fråga som tid till annan kräver ett gemensamt åtagande. Människor råkar illa ut och kan behöva stöd för att kunna ha ett värdigt boende. Just boendeproblematiken med utanförskap och bostadslöshet är ett av de samhällsproblem som ökar i omfattning. Risken är dessutom uppenbar att problemen kommer växa sig än större. När bostadsmarknaden fungerar dåligt och nyproduktionen av bostäder stannar av kommer till sist de som har störst behov att drabbas hårdast.

För när bostadsbyggandet nu kraschar kommer det bli mycket svårare för alla att få en bostad. Att som ung kunna flytta hemifrån och lägga grunden för sitt vuxenliv kommer förskjutas framåt i tid. Den som träffar sin kärlek kommer få vänta på att få flytta ihop. Den som ska studera kanske inte kan flytta till universitetsstaden där utbildningen erbjuds. Den som får ett nytt jobb kanske inte kan ta jobbet på grund av att bostad inte kan ordnas. Många kommer bli påverkade negativt av att tillgången till bostäder sjunker. Hårdast slår det mot dem som har det tuffast att komma in på bostadsmarknaden.

Redan idag är det svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Imorgon kommer det bli ännu svårare för ännu fler

Det kommer i ännu högre utsträckning än idag krävas kontanter eller kontakter för att lösa sitt boende. Redan idag är det svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Imorgon kommer det bli ännu svårare för ännu fler.

Att vara utsatt, gå igenom en livskris eller vara i behov av det gemensammas stöd kommer sannolikt omfatta fler. Och det kommer bli svårare för samhället att vara stark där människan är utsatt och svag.

För det hyrda boendet krävs avreglering. Byggandet av nya hyresrätter kommer inte komma i gång igen i någon större omfattning om inte fri hyressättning för nyproduktionen genomförs

Här kommer politiken spela roll. Jag skulle till och med säga en avgörande roll. Politiken måste nu skapa långsiktiga förutsättningar för att ägandet, förvaltandet och nybyggandet av bostäder fungerar. Det gör det inte idag, vare sig för det ägda eller det hyrda boendet. Sällan har behovet av bostadspolitiska reformer varit så stora som idag. Behoven av reformer är akut; kommer de inte kommer vi få se en krasch av den svenska bostadssektorn.

Regeringen kan agera skyndsamt. Genom ekonomiska reformer kan man stärka efterfrågan på det ägda boendet. Det finns en rad reformer på det området redo att genomföras. För det hyrda boendet krävs avreglering. Byggandet av nya hyresrätter kommer inte komma i gång igen i någon större omfattning om inte fri hyressättning för nyproduktionen genomförs. Politiken kan med aktiva beslut se till att bostadssektorn blir avreglerad och fungerande.

Vi kan inte vänta längre när de mest utsatta på bostadsmarknaden lämnas övergivna. Det är dags för det gemensamma att agera och se till att ingen lämnas utan ett eget och tryggt boende

Görs det så kan politiken ägna mer kraft åt gemensamma lösningar för dem som har behov av samhällets stöd. Ta tag i en social bostadspolitik där en nollvision för bostadslösheten tas fram och en strategi för genomförandet med finansiering beslutas. På så sätt kan det gemensamma vara stark där människan är svag. Vi kan inte vänta längre när de mest utsatta på bostadsmarknaden lämnas övergivna. Det är dags för det gemensamma att agera och se till att ingen lämnas utan ett eget och tryggt boende.

Kent Persson
Vd för Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.