DI: Släpp loss hyrorna

Dagen Industris Ellen Gustafsson förespråkar på ledarplats en friare hyressättning. Bostadsminister Andreas Carlson borde börja med den färdiga utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, skriver hon.

Gustafsson konstaterar att bostadsbyggandet har tvärnitat och att detta får stora konsekvenser för samhällsbygget i norr, för studenter och för andra som står utanför bostadsmarknaden.

Situationen har förvärrats av inflationen och de höga räntorna.

”Men även om situationen blivit värre ska man inte låtsas som att bostadsmarknaden fungerade bra tidigare. Tvärtom har den alltid varit något av ett sorgebarn. Sällan har tillfället varit bättre att ta tag i de strukturella problem som finns”, skriver Gustafsson och pekar ut hyresregleringen, kvarlevan från Andra världskrigets regleringar som det stora problemet.

”Vissa har pekat ut regeringens avskaffade investeringsstöd till hyresrätter som en bidragande orsak till dagens kris, eftersom det har försämrat hyresrätternas kalkyler. Det är att acceptera en modell som bygger på att lappa och laga i stället för att göra rätt från början.”

Börja med fri hyressättning i nyproduktion

Gustafsson vill inte se nya produktionsstöd utan rekommenderar bostadsminister Andreas Carlson att gå vidare med den färdiga utredningen om fri hyressättning i nyproduktion från 2021, en åtgärd som Bostadspolitik.se:s Kent Persson också förordar.

Gustafsson skriver:

”Den ledde till att Stefan Löfven röstades bort som statsminister, men felet bestod i regeringen och inte i förslaget. Tvärtom uppskattas det leda till 11 000 fler bostäder per år. För tio år sedan kom Boverket fram till att hyresregleringen totalt sett medför ett underskott på 40 000 bostäder.”

”Öka rörligheten genom att se över stämpelskatten och reavinstskatten som låser in folk i sina hem. Ta bort hämmande byggregler och ställ krav på kommuner. Uppgradera bostäderna till en egen ministerpost. Och tala klarspråk om hyresregleringen. De som vill ha kvar den måste förklara sig för alla de människor som saknar boende, och företag som inte kan rekrytera.”

Läs hela ledaren här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.