Sveriges allmännytta: Inför låg moms på bostadshyra

”Våra medlemsföretag tvingas nu sätta nu stopp för bygge efter bygge. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ta ut hyror på de nivåer som skulle krävas. Bygger företagen ändå riskerar de att stå med tomma lägenheter, vilket blir väldigt kostsamt”, skriver Sveriges Allmännyttors vd Anders Nordstrand på Altinget.se.

Nordstrand beskriver den allvarliga situationen på marknaden och kommer med flera åtgärdsförslag:

# Inför låg moms på bostadshyra.

”Efter en ändring av EU:s momsdirektiv kan nu varje medlemsstat bestämma om moms på bostadshyror. Det skulle sänka kostnaderna vid nyproduktion och därmed hyrorna eftersom all ingående moms – i de flesta fall 20 procent – då kan dras av.”

# Undanta allmännyttan från LOU.

”Lagen snedvrider konkurrensen till nackdel för allmännyttan och leder i praktiken till högre byggpriser och längre byggtid.”

# Minska ränteavdragsbegränsningarna.

”Enligt EU:s skatteflyktsdirektiv ska företagens möjligheter att dra av räntekostnader begränsas, men i Sverige har bestämmelserna överimplementerats.”

# Inför ett nationellt typgodkännande.

”Förutsättningarna för ett kostnadseffektivt industrialiserat byggande ökar.”

# Se över bostadsbidraget.

”Målgruppen behöver ses över och nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader och därefter indexeras.”

Läs hela inlägget här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.