En lång bostadskris är en katastrof för Sverige

Sverige måste öka bostadsbyggandet – allt annat vore en katastrof. Minskat byggande på en ort drabbar även andra funktioner i lokalsamhället, då en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete, skriver Hyresgästföreningens Marie Linder och Byggnads Johan Lindholm på Expressen Debatt.

Linder och Lindholm resonerar kring konsekvenserna ett bostadsbyggstopp får, uitfrån bostadsbrist och arbetslöshet. Och de skickar ett antal uppmaningar till regeringen:

# Inför förmånliga bygglån och investeringsstöd för att få i gång byggandet igen.
”När företagens ställer in eller skjuter upp byggstarter måste staten förse marknaden med förmånliga bygglån som ersätter det dyra egna kapitalet, mot att en lägre hyra sätts. Endast så kan företagens behov av högre intäkter och hushållens behov av lägre hyror förenas i lågkonjunktur, och hålla uppe byggandet. I dessa kristider bör regeringen också komplettera lånen med ett utvecklat investeringsstöd.”

# Inrätta en kriskommission.
”Ingen vet hur långvarig lågkonjunkturen blir och regeringen måste vara beredd att snabbt sätta in fler åtgärder. Därför bör man tillsätta en kriskommission som samlar aktörer från branschen och som kontinuerligt ger regeringen en uppdaterad bild av läget.”

# Inför en nationell översiktsplan för Sverige som samordnar bostadsbyggandet.
Planen ska ha ”regionala byggkvoter som öronmärks till respektive kommun, och en planeringsbonus där staten bidrar ekonomiskt. Alla kommuner med bostadsbrist måste planera för fler bostäder. Om kommunen inte vill planera sina kvoter ska regionen få rätt att detaljplanera.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.