Swedbank: Fortsatt sämre innan det blir bättre

BNP krymper både 2023 och 2024. Samtidigt fortsätter Riksbanken att höja räntan. Swedbank spår ytterligare två 25-punktshöjningar i år, enligt nya Swedbank Economic Outlook.

Svensk BNP faller till följd av svag inhemsk och global efterfrågan. Den ekonomiska politiken är åtstramande, vilket bidrar till nedgången. Kronan förblir svag året ut, inflationen är i närtid kvar på höga nivåer och Riksbanken väntas fortsätta höja räntan under hösten.

– Konjunkturnedgången är här och det kommer bli sämre innan det blir bättre. Vi räknar med att hushållen fortsätter dra ned på konsumtionen ett tag till eftersom inkomsterna pressas av den höga inflationen och stigande ränteutgifter. I företagssektorn har bilden varit splittrad, men nu väntar tuffare tider bredare än vad vi hittills sett, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Swedbank räknar med att marginalerna pressas i flera branscher och att vinstandelen faller tillbaka framöver. Detta särskilt mot bakgrund av en allt svagare global efterfrågan, som nu även kommer påverka exporterande företag. Försvagningen innebär att företagen tvingas dra ned på investeringarna. Svag tillväxt slår mot arbetsmarknaden i höst.

Reviderar ner – minustillväxt 2024

För 2023 är prognosen att den svenska tillväxten krymper med 0,9 procent, vilket är en något bättre utveckling än i konjunkturrapporten i april. För 2024 revideras tillväxten ned och ekonomin förväntas krympa med 0,3 procent mot en tillväxt på 0,3 procent i rapporten i april. Först 2025 sker en tydlig återhämtning med en tillväxt på 2,3 procent.

Arbetsmarknaden har hittills varit stark och sysselsättningsgraden är på den högsta nivån sedan 90-talet. Men arbetsmarknaden skiftar snart fot från överraskande motståndskraft till en tydlig försämring. Mot slutet av året räknar Swedbank med att sysselsättningen minskar samt att arbetslösheten stiger.

– Vissa hushållsnära branscher, till exempel handel, som omfattar många anställda, har det redan tufft och förväntas därför dra ned på personalstyrkan. Försämringen fortsätter under 2024 och arbetslösheten toppar på 8,3 procent, vilket innebär 50 000 fler arbetslösa, vid början av 2025, säger Mattias Persson.

Inflationen förblir hög i närtid

Inflationen har fallit tillbaka från toppen, men är fortsatt hög. Pristrycket i tjänstesektorn har ökat medan varuinflationen fallit tillbaka något och dessutom är den svenska kronan svag vilket håller uppe inflationen. På lite längre sikt räknar Swedbank med att inflationen fortsätter att sjunka till följd av högre räntor samt en svagare konjunktur och så småningom närmar sig inflationen två procent.

– Den höga inflationen och den svaga kronan gör att Riksbanken fortsätter att strama åt penningpolitiken under hösten. Vi räknar med att styrräntan höjs med 25 punkter under mötena i både september och november och når då 4,25 procent. I juni nästa år inleds en serie räntesänkningar och mot slutet av 2025 räknar vi med att styrräntan är 2,5 procent, säger Mattias Persson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.