Samla aktörerna för att möta framtidens väderutmaningar

Stormen Hans och dess konsekvenser är bara ett exempel på den nya verklighet vi befinner oss i. Investera i VA-systemet och ta fram tydligare riktlinjer kring kommuners och fastighetsägares ansvar, skriver Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna i en debattartikel på Altinget.

Fram till 2040 behöver 560 miljarder kronor investeras i VA-systemet. Det investeras generellt för lite i VA-systemet, enligt Thureson är underinvesteringen tio miljarder per år.

”Att VA-taxorna ska användas för att täcka förbrukning, drift och underhåll av VA-nätet är en självklarhet. Men att tro att det också ska gå att täcka de kostnaderna som klimatanpassning och reinvestering av VA-nätet kräver är inte rimligt. Det behövs en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska finansieras”, skriver hon.

Thureson efterlyser ett helhetsgrepp från regeringen kring klimatanpassning, med början av utöka MSB:s uppdrag:

”Kommunerna behöver mer stöd och vägledning. De riskkartläggningar som finns i dag räcker inte. Det statsbidrag som finns i dag behöver bli mer träffsäkert och användas i större utsträckning. Det har inte minst de senaste veckornas översvämningar tydligt visat.

Utöver akutåtgärder behöver vi ett långsiktigt perspektiv. Regeringen bör därför samla fastighetsbranschen, kommunerna och länsstyrelserna för att skapa förutsättningar för bättre samverkan, ökad tydlighet och inte minst för att få en helhetssyn på förutsättningar för klimatanpassning.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.