Nytt index visar ledtider – stora skillnader mellan kommuner

Trosa, Kalmar och Gävle är vinnarna av det nya Nationellt Ledtidsindex 2023, som kartlägger processerna kring detaljplaner och bygglov i ett 50-tal kommuner.
Indexet visar på stora skillnader mellan kommunerna. Initiativtagarna ger också förslag på konkreta åtgärder.

På onsdagen lanserade Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna i ett 50-tal kommuner.

Nationellt Ledtidsindex är först med att kartlägga kommunernas processer för arbetet med detaljplaner och bygglov. Rapporten visar på orimligt stora skillnader mellan olika kommuner och på behovet av transparens och standardiserade data för att kunna mäta, jämföra och förbättra.

– Långa ledtider höjer kostnaderna för bostadsbyggande. Genom att mäta och kontinuerligt följa upp hur effektivt detaljplane- och bygglovsprocesserna bedrivs kan kommunerna identifiera förbättringsåtgärder och möjliggöra för fler bostäder. Undersökningen visar att det går att klara processen från idé till första spadtag på drygt två år, säger Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson.

Genomsnittligt resultat för kommunerna i undersökningen är 60 av möjliga 100. Trosa kommun vinner kategorin för små kommuner med 86. Kalmar hamnar högst i kategorin medelstora kommuner med 77 och Gävle toppar kategorin stora kommuner med 75 av 100.

– En viktig framgångsfaktor för de kommuner som kommer bäst ut är att de har etablerade strategier för att förbättra sitt arbete. Det spelar roll hur arbetet organiseras och vilken vikt kommunledningen lägger vid effektiva processer. Det är också viktigt att staten bidrar till att underlätta genom en lagstiftning som minskar omfattningen på tidskrävande utredningar och överklaganden, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen.

Nationellt Ledtidsindex är en sammanvägning av variabler som relaterar till ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Tyngdpunkten ligger på att mäta tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesser då långa ledtider bromsar upp bostadsbyggandet och påverkar hela samhällsutvecklingen.

– Flera av de faktorer som lett till den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet är svåra att påverka för företag som investerar i nya bostäder och kunder som ska efterfråga dem. Nationellt Ledtidsindex visar att det finns utrymme att korta ledtiderna och därmed göra det lättare att få ihop sin kalkyl. Det är en möjlighet som behöver tas tillvara, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.

Om fler kommuner mäter och inspireras av dem som lyckats bäst i årets undersökning finns goda förutsättningar att korta ledtider och snabba upp tiden från idé till att nya bostäder kan börja byggas. Att inspirera till förbättring är ett viktigt motiv för den återkommande översikt som Nationellt Ledtidsindex visar, menar initiativtagarna, som har tagit fram förslag på konkreta åtgärder för att korta ledtider:

1. Standardisering: Ökad grad av standardisering av begrepp, mallar och format för att få ett mer heltäckande och standardiserat nationellt informationsunderlag som möjliggör förbättringsarbete.

2. Möjlighetsinspiration: Ledtidsindex, dess delkomponenter samt framgångsrika kommuners arbetssätt görs tillgängligt som inspiration till flera kommuner för att underlätta debatt och förbättringsarbete.

3. Förbättringsambition: Att kommuner och involverade intressenter beslutar om tydliga utvecklingsmål och utarbetar förbättringsstrategier (bland annat baserat på framgångsfaktorer från kommuner med goda resultat i den här undersökningen) skulle ge en tydlig signal om att effektiviserade processer runt bostadsbyggande är ett prioriterat område.

4. Bättre förutsättningar: Inflation i utredningar och överklaganden har ett tydligt samband med längre ledtider. Aspekter rörande samspel mellan PBL och Miljöbalken driver också mycket tid. Förutsättningar, regler och processer på dessa områden behöver därför ses över ur ett effektiviseringsperspektiv. Samtliga involverade aktörer kan genom att effektivisera sina processer och arbetssätt bidra till kortare ledtider genom hela kedjan, med den slutgiltiga effekten att svenskt bostadsbyggande blir effektivare och i högre grad möter det bostadsbehov som finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.