Vill att rivningslov inte ska ges så lättvindigt

Elithus grundare Misha Istratov menar på DN Debatt att många hus rivs i onödan. Han vill att kommunens handläggare istället för att bara utfärda ett rivningslov ska komma på ett platsbesök och ge fastighetsägare råd om hur man kan renovera istället för att riva. 

Misha Istratov skriver att 3 853 rivningslov beviljades 2021. Han föreslår att rivningslovsprocessen utvidgas med ett platsbesök av en handläggare från kommunen, gärna med erfarenhet av byggnadsvård.

”Denne tittar på plats tillsammans med fastighetsägarna och ger råd kring vilka lösningar som finns att tillgå. Jag är övertygad om att man i många fall kommer att finna potential för ett hållbart boende med rätt typ av renoveringsarbeten och till en avsevärt lägre kostnad jämfört med en nyproduktion.

Platsbesöket torde kosta några tusen kronor mer i handläggning per ärende, vilket är en bråkdel av den möjliga besparingen för fastighetsägaren och miljön. I de fall det rör sig om ett fallfärdigt hus som oundvikligen behöver rivas kan ägaren på förhand skicka in bilder och slippa platsbesöket.”

Samtidigt understryker han att det slutliga beslutet naturligtvis ska fattas av fastighetsägaren.

”Men genom att denne får råd om de olika alternativ som finns, tror jag att vi kan uppnå både en nytta för samhället och en personlig sådan.”

Misja Istratov kommer med två konkreta förslag:

  • Tillsätt en utredning genom Boverket för att se över handläggningen av rivningsärenden och skapa möjlighet för bygglovshandläggarna att granska och ge råd.
  • Utöka stödet för energieffektiva åtgärder i privata bostäder. Sedan 2009 får varje person 50 000 kronor i rot­avdrag årligen för renovering, om- och tillbyggnad. Från och med i år finns ett ytterligare avdrag på 50 000 kronor för grön teknik, vilket oftast avser installation av solpaneler. Detta stöd bör innefatta alla energieffektiviserande åtgärder, såsom tilläggsisolering och uppgradering av fönster. Alternativt skapar man ett eget stöd för detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.