”Bristen på bostäder hotar Västsveriges näringsliv och tillväxt”

Västsverige står, liksom Norrland, inför flera stora industriella satsningar. Bostadsbristen är ett hot mot satsningarna, som kräver personal som behöver någonstans att bo. Då stoppar Göteborgs stad planeringen av hundratals småhus på cykelavstånd från ett av världens starkaste fordonskluster. Christina Heikel och Johan Trouvé från Västsvenska Handelskammaren skriver på GP Debatt.

Det planeras för flera satsningar inom grön industri i Västsverige – batterifabriker i Göteborg och Mariestad är redan beslutade, planerna är långt gångna i Svenljunga.

Men ska man locka kompetens till Göteborg krävs att den efterfrågade kompetensen kan få vettiga bostäder.

Heikel och Trouvé skriver:

”I Skaraborg finns en tillväxtplan för en hållbar samhällsutbyggnad med stora volymer bostäder. Var finns en tillväxtplan för Göteborgs stad och en realistisk plan för bostadsbyggandet, tillsammans med närliggande kommuner?I det läge som vi befinner oss i, behöver kommuner prioritera detaljplaner i attraktiva lägen med en säkrare marknad om något alls ska byggas. I motsats stoppades nyligen hundratals småhus i pågående planering på Hisingen, på cykelavstånd till ett av världens starkaste fordonskluster. Hur ska viktiga företagsetableringar som skapar tusentals jobb lyckas om den kompetens de behöver rekrytera inte har någonstans att bo? Var kan det bli småhus och attraktiva bostadsområden i stället?”

”Kommuner behöver i dag arbeta upp en planberedskap inför en byggkonjunktur som bättre kan leverera på det samhället behöver. Staten kan stötta kommuner att resursstärka och kompetenshöja bostadsplaneringen, för att undvika att inbromsningen blir onödigt lång.
Göteborgs stad kan redan nu uppdatera sin skattning av behov och efterfrågan på bostäder, så att den fångar upp nya förutsättningar och är aktuell också för de möjligheter som näringslivet står inför.”

”Stoppet i bostadsbyggandet är mer än en branschfråga. Det är en samhällsfråga. Regeringen måste genomföra de strukturella bostadspolitiska reformer som utlovats samt insatser för att stimulera byggande nu.
Värnar landets kommuner det lokala självbestämmandet, bör de också vara lyhörda för den frustration som regeringen med bostadsminister Andreas Carlson uttrycker över mark som inte tillgängliggörs och ett bostadsförsörjningsansvar som inte i möjligaste mån tas.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.