Klas Eklund: Märkligt tyst om statens inblandning

Seniorekonomen Klas Eklund ifrågasätter på DN Debatt arbetsfördelningen mellan penningpolitik och finanspolitik. ”I detta läge bör finanspolitiken spela en mycket större roll.”

Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling, resonerar på DN Debatt kring statens roll på marknaden och konstaterar att den genom historien har varierat. När statens roll blir för stor leder det till byråkrati och inflation. Då slår pendeln gärna över, staten kopplas bort och vi får andra oönskade effekter, som ojämlikhet.

Nu är vi inne i en period där världens stater griper in allt mer, tiden med marknadsliberalisering och globalisering tycks vara förbi.

Utifrån detta konstaterar Klas Eklund att i en del andra länder behandlas inflationen med finanspolitiska grepp, snarare än räntehöjningar.

”Det har handlat om allt från att bryta upp flaskhalsar till tillfälliga prisregleringar. I några länder har dylika åtgärder kommit i bruk även i dag. Inte minst i Spanien, som därigenom har pressat tillbaka sin inflation till 2 procent – en tredjedel av Sveriges.”

Varför ska konsumenten klämmas åt när inflationen är importerad?

Klas Eklund ifrågasätter varför konsumenter i Sverige ska ”klämmas åt av höga räntor” när det inte i grunden handlar om pris-lönespiral, utan att inflationen satts igång av utifrån kommande utbudsstörningar.

Man kan därför ifrågasätta arbetsfördelningen mellan penningpolitik och finanspolitik – att penningpolitiken ansvarar för inflationsbekämpning och konjunkturpolitik medan finanspolitik svarar för strukturfrågor. I detta läge bör finanspolitiken spela en mycket större roll.

Den här debatten är livlig i omvärlden, både i praktisk politik och i akademiska kretsar. Med tanke på Sveriges läge – hög inflation, låga löneökningar, svag tillväxt, extremt starka statsfinanser, stora strukturella utmaningar – borde den stå högre på dagordningen även här. Ändå är det förvånande tyst.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.