”Ytterligare höjningar riskerar att göra mer skada än nytta”

SBAB:s Robert Boije menar att redan gjorda räntehöjningar inte har fått full effekt på ekonomin eller inflationen.

SBAB:s nya Boräntenytt publicerades på onsdagen, läs här.

Kort sammanfattning, signerad SBAB:s chefsekonom Robert Boije:

”Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter i september. Ytterligare höjningar riskerar dock att göra mer skada än nytta då svensk ekonomi är på snabb nedgång och redan gjorda räntehöjningar ännu inte fått full effekt på vare sig ekonomin eller inflationen. Tremånadersräntan väntas toppa på drygt 5 procent för att sedan sjunka ner mot 4 procent mot slutet av nästa år bedömt utifrån förväntningen att Riksbanken börjar sänka styrräntan med start från och med april nästa år. Givet prognosen för olika räntebindningstider förefaller tre månaders ränta och ett års bindningstid vara ekonomiskt likvärdiga alternativ även om det senare alternativet kan vara värt att beakta för särskilt räntekänsliga hushåll.”

SBAB utvecklar i rapporten:

”Riksbankens senaste penningpolitiska rapport, som publicerades den 29 juni, innehöll en något uppjusterad styrräntebana för de närmsta åren. Styrräntan höjdes från 3,50 till 3,75 procent, och Riksbankens prognos för styrräntan indikerade att den troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i september.

Jämfört med marknadens implicit beräknade förväntningar ligger Riksbankens styrräntebana lägre under det närmsta året men högre från mitten av 2024. Riksbankens styrräntebana ligger i linje med vår prognos för innevarande år men över vår prognos från och med maj 2024. Till skillnad från Riksbanken räknar vi med en betydligt tidigare återgång till vad vi bedömer är en neutral styrränta på 2 procent.

Eftersom vi bedömer att inflationen är på nedåtgående, och eftersom konjunkturläget försvagas snabbt och ser ut att bli mycket svagt 2024, är det rimligt att tro att Riksbanken under närmsta året kommer att lätta på penningpolitiken och börja sänka styrräntan ned mot den neutrala nivån.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.