”Klimatanpassningen av vår byggnation går för långsamt”

Många kommuner stod handfallna under sommarens skyfall. Så ska det inte behöva vara, menar Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council. Hon efterlyser större politiskt engagemang i ett debattinlägg på Dagens Samhälle.

Efter förstörelsen efter skyfallen de senaste veckorna menar Lotta Werner Flyborg att man inte längre kan förklara skyfallen med ”oväntade väderfenomen” – det handlar nu om återkommande skyfall.

Werner Flyborg menar att utvecklingen kring åtgärder mot extremväder går långsammare i Sverige än i många andra länder. Hon skriver:

”I Sverige saknas det handlingskraft från beslutsfattare. Om den senaste tidens skyfall lärt oss något, så är det att anpassningen till klimatförändringarna måste ske nu. Detta är högsta prioritet i EU och bör vara så även för Sverige. Våra städer behöver bli mer motståndskraftiga och hållbara. För att möjliggöra detta krävs bättre incitament för att framtidssäkra all nybyggnation och framför allt den befintliga bebyggelsen.

Morgondagens klimat kräver att byggnationen har högre resiliens, alltså högre motståndskraft mot förändring, vilket måste inarbetas i projektens detaljplaner och projektering redan i dag. Det finns också en oro för att det vikande konjunkturläget ska påverka efterfrågan och investeringsviljan, så att man försöker bygga och renovera billigare på bekostnad av att trygga hållbar omställning i bebyggelsen.

Politiken behöver hjälpa till att driva på utvecklingen mot en mer effektiv energi- och resursanvändning, annars kommer vi inte att ha rätt förutsättningar för att klara utmaningen. En ny klimatanpassningsstrategi väntas under 2023, men det räcker inte. Det går för långsamt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.